Slovanská beseda
české a slovenské fórum slovanských rodnověrců
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uživatelůSeznam uživatelů | Uživatelské skupinyUživatelské skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukromé zprávySoukromé zprávy | PřihlášeníPřihlášení

Chodové a slovanské osídlení Bavorska

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Slovanská beseda -> Slovanské dějiny
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
KorrakZaložen: 11.1.2008
Příspěvky: 401

PříspěvekZaslal: 04.08.2011 22:09    Předmět: Chodové a slovanské osídlení Bavorska Citovat

Chodové

Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní Falcí. Podle archeologických nálezů a např. zbytků některé architektury (jako byly obranné sruby) pokračovalo chodské osídlení na Plánsko (existují zde i místní názvy: Chodský Újezd, Zadní Chodov, Chodová Planá) a možná až k Bezdružicím. (Samotná Planá byla založena ve dvou centrech, při čemž to starší - slovanské pochází z 10.stol.) Z těchto prostor byli postupně vytlačeni dalšími vlnami kolonizace.
Tito lidé byli přímými poddanými krále a za své služby se těšili mnohým privilegiím a výsadám, které je sociálně vydělovaly z okolního obyvatelstva.

Ovšem jejich původ je stále nejasný zvláště proto, že se svým nářečím a krojem dost odlišují od ostatních obyvatel západních Čech.
Chodové se v písemných pramenech objevili během 13. století a existují spory o to, zde se jejich původ dá odvodit z raně středověkých stráží (chodily podél hranic - Chodové), které zde sloužily již v období přemyslovských knížat či zda se jedná o obyvatelstvo zde nově usazené až v období osídlovacích procesů 13. století. Některé prameny je taky odvozují od vojenských výpadů českých knížat do Polska v 11. století, odkud mělo být přesunuto slovanské obyvatelstvo od řeky Noteč a Chodža poblíž knížecího Hnězdna. To by taky vysvětlovalo etnografické rozdíly od okolního obyvatelstva i někdy východněji působící dialekt ( např. bylo-bulo s tvrdým l atd.).
Západočeština patří do rodiny indoevropských jazyků, kde ve větvi jazyků slovanských spolu s podobnou češtinou tvoří skupinu jazyků západoslovanských. Vznik západočeštiny je úzce spjat s osidlováním západních Čech slovanskými kmeny Čechů a Lučanů v průběhu 9. a 10. století ( po porážce a podrobení Lučanů Čechy v polovině 9. století ztrácí jejich vliv na významu ). Velký význam však sehrálo přijetí Nábských Srbů ( Chodů ) Boleslavem I. za strážce západní hranice.

(Slované začali osidlovat severní a severovýchodní Bavorsko již v 6. století a to ze tří směrů. Část slovanské populace přišla podél Dunaje, tento proces zřejmě bezprostředně souvisí s expanzí Avarů. Další skupiny osadníků, pocházející z vnitřních Čech, se usazovaly převážně u řeky Naab /Nábští Slované/, poslední osidlovací směr na Pomohaní /Pomohanští Slované/ a k řece Regnitz /Regničtí Slované/ s největší pravděpodobností vycházel od srbských kmenů v Posálí.)
Boleslav I. (asi 915-967 či 972), bratr sv.Václava a pravděpodobně skutečný tvůrce českého státu, založil tzv.hradskou soustavu k upevnění královské moci - Žatec, Starý Plzenec, Sedlec, Bílina, Litoměřice, Mladá Boleslav, Kouřim-sv. Jiří, Prácheň, Doudleby - ale jestli do toho systému nějak zařadil Chody, si nejsem jistej.
Nejstarší zmínku o Chodech najdeme v Dalimilově kronice - psána asi do r.1314/1325 (bitva Břetislava I. s římskoněmeckým králem Jindřichem III. ve Všerubském průsmyku r.1040):
"káza všěm vníti i kázá Chodóm o Němcích i o sobě les zarúbiti" (poručil Chodům, aby dělali záseky - poráželi stromy - okolo Němců).
Břetislav I. (1035-1055) měl podle legendy přivést Chody jako válečné zajatce z tažení do Polska. Prý to byli polští Hedčané, z nichž se stali Chodové.

Pavel Stránský (1583-1657), O státě českém (o Domažlicích):
"Buď jak buď, že však město toto Čechům provždy bylo hradbou proti Bavorům loupeživým, známo vůbec. Již od mnoha času, právem zástavním pod mocí jeho (českého panovníka) jest lid, jinak nevšedním svobodám se těšící, jemuž se říká Chodové neb po prostu Psohlavci. Tvrdí se, že zajaté předky jejich i s dobytkem a nářadím hospodářským z pozemků tvrze jisté ve Velkopolště, nad řekou Notecí, Chodzec čili Gdec zvané, do Čech přivedl vítězný kníže Břetislav I., v ohromném lese krajiny té Czirzin (Černín, na německé straně je Schwarzwald) řečeném usadil a mnohými svobodami je nadav i ustanoviv jim zákony a náčelníka, poručil, aby hlídali hranice..."

Jiní historikové jsou přesvědčeni, že Chodové jsou českého původu a byli zde usazeni už někdy koncem 10.století v časech přemyslovských knížat. Byli poddáni přímo panovníkovi a měli střežit zemskou hranici, která v Českém lese neprobíhala středem hvozdu, ale po jeho západním okraji. V době války pak chodští sedláci budovali záseky na stezkách procházejících hvozdem, aby nepříteli zabránili v proniknutí do země. Za to dostali od panovníků řadu výsad.

Listina Jana Lucemburského z r.1325:
-na soudech užívat práva města Domažlic
R.1456:
-chodská rychta - vlastní chodský soud složený ze zástupců 11 chodských vesnic (pravomoce: propouštět z poddanství, přijímat nové usedlíky)
-potvrzení zvykového práva: vykonávat řemesla, dávat děti do učení, osvobození od cel a mýt v celé zemi, volné používání pohraničního lesa k lovu a k těžbě dřeva (nekecala jim do toho vrchnost ani ekologové).

Psohlavci:
Podle legendy to pochází z doby, kdy Vladislav I. táhl po boku Fridricha Barbarosy proti Milánu r.1158. Při obléhání města si jakýsi Psutka všiml, že kolem hradeb pobíhá pes. Tak to prozkoumali a našli díru v hradbách, kudy ten pes prolezl. Vojsko vniklo dírou do města a Milán se vzdal.
A na památku dostal Psutka a Chodové do znaku a na prapor onoho psa.

Jenže je to asi trochu jinak. Jednak se kdysi slovo psohlavec považovalo za nadávku a jednak vidíme na chodském praporci z poloviny 16.století pár vysokých plstěných bot, tedy znamení zjevně související s jejich povinnostmi vůči panovníkovi - chodit po zemských hranicích a střežit zemské stezky.
Praporec se psí hlavou se poprvé objevil na obraze znázorňujícím vítězství Břetislava I., který původně zdobil klášter v Pivoni. Neznámý autor plátna z 18.stol. namaloval Chody spěchající na pomoc českému knížeti právě s praporcem ozdobeným psí hlavou.
Bezděčně tím inspiroval německého spisovatele a historika J.A.Gabriela, který ve své práci o Chodech z r.1864 uvedl:
"Dává se jim přezdívka Psohlavci, jež povstala z toho, že měli na svém praporci jako znamení hlavu psa, věrného strážce domu..."
Odtud byl už jen krůček k názvu populárního historického románu A.Jiráska Psohlavci, poprvé vydaného v r.1884.
Chodského psa potom použila i komunistická propaganda, která z Chodů udělala předchůdce obránců hranice socialismu a míru (tzv.železné opony).

Vo Brikitě (1977)
http://www.youtube.com/watch?v=yXAxg7rXNZ4
http://www.youtube.com/watch?v=Zy33zmNAVFU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0kqS2MDiom4&feature=related
Vánoční hejta u Chmelů (vánoční zvyky na Chodsku + kroje)
http://www.youtube.com/watch?v=zDK4BgA8SUc
Konrádyho dudácká muzika
http://www.youtube.com/watch?v=VD2gvDz3sdg
Domažlice 1890 - 2011
http://www.youtube.com/watch?v=xjR8e19ulUI
Všerubský průsmyk dělí Šumavu od Českého lesa
http://turistickyatlas.cz/vse/misto/7379_vserubsky-prusmyk.html
Zadní Chodov (Tachovsko-Plánsko):
Z českých pomístních názvů je vrch Stacka (Statzka) nad vsí vůbec nejstarším názvem z dob chodských. Stacka ve staročeštině znamenalo záštitu, ochranu, obranu. Na tomto vrchu Chodové pomocí ohňů varovali a signalizovali pohyb nepřátel do vnitrozemí. Půdorys vesnice dnes i po četných přestavbách prozrazuje původní okrouhlici se širokou návsí, jak je zakládali Chodové. Poslední chodský srub, původem z 15.stol., který byl bohužel v r.2000 novými nečeskými majiteli necitelně přestavěn, dokládal též stavebně původní chodské osídlení.
Horní Jadruž (Tachovsko-Plánsko)
V Horní Jadruži u čp.13 stojí prastarý chodský srub s gotickým vchodem (před 1500)... - já ten vchod považoval spíš za románskej
Hojsova Stráž
Tyto vpády mnicha Vintíře a jeho lidí narazily na odpor českého obyvatelstva a celý spor o území byl řešen na říšském sněmu v Regensburgu v roce 1034, jako spor mezi německým císařem Jindřichem II. a českým knížetem Oldřichem. K tomuto sněmu byl též povolán mnich Vintíř a zástupci českých Chodů. Protože nedošlo k dohodě, bylo toto území ve zvláštní pozornosti jak knížat českých, tak bavorských.
Toto zájmové území pak bylo předmětem vojenských operací, v nichž jednou zvítězila strana česká a jednou bavorská.
Vznik vlastní osady Hojsova Strហje možno datovat do období mezi roky 1040 a 1086. Z bavorské i české strany bylo podporováno osidlování Železnorudska, takže od Domažlic proudily do této oblasti rodiny Chodů, z bavorské strany proudily především rodiny řemeslníků.

http://www.sumavanet.cz/user/portal/hstraz/hist-konig/hojsovka-historie-konig.pdf
Národní shromáždění Republiky československé (parlament) 1948-1954 (56.schůze 11.7.1951)
Zvýšený její význam právě nyní, v etapě urychleného budování socialismu v naší ... navazuje na tradice našich dávných ochránců hranic, na tradice Chodů, ...
Symbol Chodů - psí hlava - pak se stává čestným označením na stejnokrojích našich pohraničníků, abychom jasně dokumentovali, že navazujeme na tradice našich slavných Chodů-Psohlavců.

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/056schuz/s056002.htm
Tak tohle neříká ani s.Husák ani gen.Dzúr - normalizační ministr národní obrany. Je to z 13.11.2010 Sad
Historickou pravdou je skutečnost, že pohraničníci nebyli vrazi, ale důstojnými pokračovateli tradice legendárních Chodů, že své úkoly plnili v souladu se zákony svého, mezinárodně uznaného státu, že ČSSR se před světem neuzavírala, ale naopak. Byla uzavírána. Usilovala o to, co bylo solí v očích jejím nepřátelům, o všestrannou mezinárodní spolupráci na principu rovného s rovným ve světě míru a sociálního pokroku. ČSSR nevyhlásila embargo, ani neiniciovala vznik NATO, po celou dobu své existence neútočila, ale bránila se v rámci společenství socialistických zemí proti zjevnému nepřátelství Západu v politické, ekonomické, ideologické i obranné činnosti.
(Z časových důvodů nepřednesená přednáška M.Richtera na pražské konferenci „K antikomunistické falzifikaci dějin".)
Flétnové hodiny( Tak jako v sousedním Bavorsku vyráběly se černoleské hodiny v omezené míře i na Chodsku. Možná jste se s nimi setkali v Chodském muzeu nebo v Kozinově statku v Újezdě.)
http://www.youtube.com/watch?v=aCEn5DCgTUc


Naposledy upravil Korrak dne 11.08.2011 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
KorrakZaložen: 11.1.2008
Příspěvky: 401

PříspěvekZaslal: 06.08.2011 05:17    Předmět: Slovanské osídlení Bavorska Citovat

Slovanské osídlení Bavorska

Pokud Chodové nepřišli jako váleční zajatci z Polska nebo až později při některé vlně kolonizace, je možné, že tvořili součást slovanského osídlení jihovýchodního Německa.
O slovanských kmenech v severovýchodním Německu (Lužických Srbech, Polabských Slovanech a Pobaltských Slovanech) toho víme poměrně dost, ale o osídlení Bavorska (a části Falce a Frank) a Horních Rakous (kdysi bavorská Východní marka) se moc nemluvilo. (Asi to bylo způsobeno odlišným vztahem ČSSR k bývalé Německé spolkové a Německé demokratické republice.)

Dokladů o slovanském osídlení Bavorska a Rakouska je dost:
-bohaté archeologické nálezy
-jazykový rozbor místních jmen
-genetické rozbory (třetina německé populace má slovanské kořeny)
-písemné dokumenty

Slované v jihovýchodním Německu a Horním Rakousku osídlili hlavně území podél řek Dunaj, Naab, Mohan, Regnitz.

Archeologické nálezy:
-keramika s vlnicí, kovové šperky (dokonce i s vlivem velkomoravským), pohanské žárové jámy, křesanské kostrové hroby, častá společná pohřebiště Slovanů s Franky a Bavory (rozdíl mezi slovansko-germánským soužitím na jihu a na severu Německa)

Rozbory jmen:
Zajímavý je pohled (a jeho proměna) na složeniny osobních jmen s kmeny -windisch, -winden, které byly donedávna považovány za germánské (-winden=vítr), ale jejichž původcem je logičtější -wenden (=Slovan).

Písemné doklady (kromě přítomnosti Slovanů na tomto území ukazují i náboženský vývoj):
- r.741 nejstarší zmínka o Slovanech v zakládací listině diecéze ve Würzburgu
– r.800 Karel Veliký pověřil würzburgského biskupa Bernwelfa založením 14 misijních kostelů pro pokřtění Slovanů na Mohanu a Regnici (Regnitz)
– r.805 dekret Karla Velikého (tzv. Diedenhofenská kapitula) mj. zakazující prodávat zbraně Slovanům, jmenovitě uvádí obchodní střediska Hallstadt (u Bambergu), Forchheim (u Norimberku), Premberg (u Regensburgu)
– r.863 v darovací listině Ludvíka Němce u kláštera Niederaltaich zmínky o „villam quae vocatur Nabavinida iuxta rivulum Trebinam“ (=vesnici, která se nazývá Nabavinida na řece Trebinam; ves Nabin u Deggendorfu)
– 8. až 10. stol. v souvislosti s dary pro klášter Fulda, kostely ve Würzburgu a Ansbachu se na mnoha místech textu o těchto oblastech hovoří jako o zemích Slovanů „in terra Slavonica“ (=v zemi slovanské)
– r.1007 v zakládací listině diecéze v Bambergu se přímo hovoří o založení diecéze primárně pro účely pokřtění Slovanů „ut et paganismus Sclavorum destrueretur“ (=aby bylo zničeno slovanské pohanství) Smile
– r.1059 zmiňuje Codex probationum ad episcopatum Bambergensem odpor Slovanů ke christianizaci, odmítání odvádění církevních desátků a návratem k pohanským praktikám „Erat enim plebs huius utpote ex maxima parte sclauonica, ritibus gentilium dedita, abhorrens a religione christiana, tam in cognatarum conubiis quam in decimationum contadictione decretis patrum omnino contraria.“ (=v případě, že se lidé - hlavně Slované - toho roku vyhýbají křesanským povinnostem a bojí se křesanských obřadů, odmítají křesanské sňatky a odpírají placení desátku; nechtějí plnit rozhodnutí sněmu; taky je tam něco o sňatcích mezi příbuznými)
-unikátní dokument „Inqisitio de theloneis“ (dochována kopie z roku 1250 uložena v Pasově), kterým Ludvík Dítě upravoval cla a mýta vyplývající z obchodů mezi Bavory a Slovany (Moravany) v letech 903-906, kde mají bavorští Slované specifický status

Před několika dny byl na pomezí Česka a Bavorska otevřen zajímavý projekt - přeshraniční historický skanzen.
Bärnau: slovanská vesnice z 8.stol., hrad (s věží jako vyhlídkou) z 9.stol., sídliště s kostelem z 10.století. Součástí je i muzeum.
Na tachovské straně se obnovuje původní obchodní cesta. Počítá se i s výstavbou dalších objektů.
Vše je vybudováno podle archeologických poznatků za použití původních materiálů.
http://www.iztok.zapad.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=7447&Itemid=69
Pasov: Zdravím tě, dunajské údolí (bavorští Eva a Vašek Smile )
http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Fqjf-cok&feature=related
Napínavá cesta po Naabu
http://www.youtube.com/watch?v=Yww-zPx1Avs
Západ slunce nad Regnitz
http://www.youtube.com/watch?v=TylGX-yFJwo&feature=relmfu
Letošní lednová povodeň ve Wertheimu nad Mohanem (Mohan-Mein je keltského původu - Mogin-Moin asi z indoevropského mei =voda)
http://www.youtube.com/watch?v=MBiHmxH5wXQ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cai123Založen: 16.10.2018
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: 16.10.2018 03:24    Předmět: cai123 Citovat

cai123 10.16
louis vuitton outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
tiffany outlet
ralph lauren sale clearance uk
cheap jordan shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
cheap air jordans
nike cortez classic
hermes outlet
converse outlet
pandora charms
michael kors outlet store
rangers jersey
birkenstock outlet store
birkenstock shoes
retro 11
asics outlet store
twins jerseys
timberland shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
coach outlet store online
kate spade handbags
adidas originals
skechers outlet
nike free 5.0
adidas ultra boost
pandora sale clearance
uggs outlet store
ysl handbags
coach factorty outlet store
cartier watches
reebok outlet
timberland shoes
longchamp outlet
coach factory outlet online
columbia outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
kate spade bags
pg 2 shoes
canada goose outlet
tiffany and co jewelry
moncler jackets
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
durant shoes
fitflops uk
nike zoom shoes
michael kors canada
nike shox shoes
pandora charms sale clearance
padres jerseys
ugg outlet online
adidas nmd r1
fitflops sale
uggs outlet
canada goose outlet
longchamp
air max 95
pandora outlet
air max
canada goose outlet
ralph lauren outlet online
nike air presto
michael kors outlet store
coach outlet online
air max 1
pandora charms sale
nike zoom
christian louboutin shoes
diamondbacks jerseys
adidas outlet online
pandora jewelry
canada goose
red bottom heels
ralph lauren uk
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
kate spade outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
longchamp outlet online
devil rays jerseys
mont blanc pens
louis vuitton outlet store
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
christian louboutin shoes
kate spade outlet
louis vuitton outlet
jimmy choo outlet
ugg canada
cai123 10.16
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
yanmaneeeZaložen: 7.3.2019
Příspěvky: 57

PříspěvekZaslal: 07.03.2019 08:25    Předmět: Эмуля& Citovat

off white
off white jordan 1
curry 6
nike shoes
fila shoes
lebron 15 shoes
coach outlet
gucci belts
cheap mlb jerseys
supreme
yeezy boost
michael kors
coach factory outlet
goyard handbags
crazy explosive
balenciaga shoes
yeezy shoes
cheap jordans
nike max
adidas stan smith shoes
timberland outlet
adidas ultra boost
curry 5
adidas pure boost
nike cortez men
kobe 9
nike react
kyrie 5
nike shox
michael kors handbags
asics shoes
reebok shoes
nike huarache
yeezy boost 350 v2
michael kors handbags
jordan shoes
hermes online shop
yeezy boost 350
air yeezy
converse outlet store
lebron shoes
lacoste polo shirts
air max 95
curry 6 shoes
yeezy boost 350
nike air max 2018
kyrie irving shoes
kd shoes
coach outlet sale
jordan retro
fila
adidas yeezy
longchamp bags
kyrie 5 shoes
air max 270
air jordan
adidas superstar
james harden shoes
cheap jordans
michael kors factory outlet
golden goose sneakers
golden goose sneakers
goyard bags
hermes belts for men
balenciaga
curry 5
adidas nmd
off white clothing
mbt shoes online
off white hoodie
red bottom shoes
fake rolex watches
russell westbrook shoes
jordan shoes
yeezy shoes
nike flyknit racer
timberland boots
nike kd 11
balenciaga shoes
michael kors outlet online
golden goose sneakers
yeezy boost 500
jordan 6
coach outlet
air max 2018
hogan outlet online
westbrook shoes
canada goose jacket
jordan shoes
nike air max 2019
yeezy shoes
fila sneakers
birkin bag
nike air force
supreme hoodie
golden goose
golden goose sneakers
nike lebron 16
golden goose outlet
nike shox for men
hermes handbags bag
michael kors
yeezy
yeezy boost 350 v2
supreme clothing
nike huarache
cheap jordans
yeezy boost 350
balenciaga shoes
100% real jordans for cheap
nike polo
red bottom heels
michael kors handbags
ferragamo belts
yeezy
lebron 11
calvin klein outlet
air max 2019
golden goose
cheap nfl jerseys
kyrie 4 shoes
jordan sneakers
nike air max 95
golden goose
kyrie 4
nike vapormax
air max 95
adidas tubular
chrome hearts
fila shoes
off white hoodie
balenciaga sneakers
nfl jerseys
kd 11 shoes
coach outlet sale
retro jordans
michael kors outlet
air jordans
jimmy choo shoes
valentino shoes
michael kors outlet online
nike air max 270
lebron 16
michael kors uk
michael kors handbags
nmd
yeezy boost 350 v2
hermes belt
pure boost
yeezy boost
kd shoes
kobe 11
lebron 16
nike epic react
jordan retro 6
yeezy boost 350
yeezys
coach outlet online
adidas ultra
kyrie 5
michael kors outlet
retro jordans
goyard
golden goose outlet
adidas zx flux
harden shoes
birkin bag
nike jordans
hermes belt
yeezy boost 700
fila shoes
replica rolex
kd shoes
cat boots
kobe shoes
mlb jerseys
air jordan
adidas tubular
nike air max 90
longchamp handbags
calvin klein outlet online
mbt shoes
coach factory outlet
supreme outlet
fila
off white shoes
nike air max
hermes handbags for sale
nike air max
curry 4
caterpillar boots
nike air max
supreme clothing
hermes birkin
golden goose
supreme clothing
jordan 13
supreme clothing
kate spade handbags
lebron 10
curry 4 shoes
yeezy shoes
lebron james shoes
michael kors outlet
nike sneakers for men
lebron 16
yeezy boost 350 v2
off white x jordan 1
lebron 16 shoes
ysl handbags
jordan 11 retro
supreme hoodie
adidas yeezy
kobe 11
golden goose outlet
lacoste polo
curry shoes
nike epic react
lacoste outlet
supreme t shirt
adidas gazelle
yeezy boost 350
michael kors purses
lebron shoes
yeezy 500
curry 4
yeezy boost
stephen curry shoes
jordan shoes
adidas stan smith
moncler jackets
louboutin shoes uk
ralph lauren uk
coach outlet
golden goose
curry 6
nike air force 1
fila
chrome hearts online
yeezy boost
michael kors outlet
yeezy boost 350
bape hoodie
jordans
vans outlet
yeezy boost
chrome hearts
moncler jacket
hermes handbags
bape hoodie
paul george shoes
fitflops sale clearance
lebron 15
cheap jordans
jordan retro 12
golden goose
yeezy boost 350 v2
jordans
jordan 11
lacoste
nike flyknit
kyrie 3
yeezy boost 350
yeezy boost
kevin durant shoes
lebron 16 shoes
air max 90
nike cortez
ysl
yeezy shoes
hermes outlet online
air force 1
asics running shoes
gucci belt
fila
hermes handbags
longchamp
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
moncler jackets
air jordan 13
yeezy boost
ferragamo belt
kd 10
basketball shoes
curry 4
hogan outlet
air jordan 4
nfl store
jordan 12
kobe basketball shoes
russell westbrook shoes
goyard bags
off white
ralph lauren uk
fila shoes
cheap jordans
nike air max 2017
yeezy shoes
moncler outlet
hermes bags
jordan shoes
nike air huarache
jordan 4
off white clothing
converse outlet
adidas yeezy boost
curry 6
Kanye West shoes
red bottoms
kyrie 5 shoes
zx flux
longchamp outlet
kobe 9
valentino
yeezy boost 350
off white
coach handbags
christian louboutin
rolex replica
michael kors outlet
longchamp bags
ferragamo belt
air max
supreme clothing
fitflops
canada goose
nike air max 95
birkin bag
fake rolex
yeezys
kd 11
adidas tubular
michael jordan shoes
nike basketball shoes
nike air max 95
longchamp handbags
baseball jerseys
nike hyperdunk
kobe shoes
ferragamo belts
cheap nba jerseys
nike foamposite
air jordan
nike polo shirts
kobe byrant shoes
westbrook shoes
kyrie shoes
supreme new york
chrome hearts online
off white shoes
louboutin shoes
jordan shoes
yeezy
golden goose outlet
michael kors outlet online
chrome hearts outlet
air max 95
lacoste online shop
curry 6 shoes
nhl jerseys
jordans
off white nike
nike roshe run
ultra boost
kd 11
chrome hearts
balenciaga
adidas tubular shadow
balenciaga
nba jerseys
mbt shoes outlet
coach outlet
off white clothing
vans shoes
fake rolex
nike roshe
michael kors handbags
nike air max
offwhite
golden goose outlet
goyard handbags
michael kors outlet
adidas crazy explosive
fila disruptor
reebok outlet
adidas superstars
lacoste polo
yeezy 700
polo ralph lauren
adidas yeezy
yeezy boost 350
cheap nba jerseys
coach outlet online
nike react
birkin bag
curry 5 shoes
balenciaga triple s
curry 6 shoes
yeezy 500
supreme hoodie
nike sneakers
jordans
kobe sneakers
yeezy shoes
hermes belt
nike sneakers for women
vapormax
michael kors handbags outlet
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
yanmaneeeZaložen: 7.3.2019
Příspěvky: 57

PříspěvekZaslal: 07.04.2019 09:16    Předmět: yanmaneee Citovat

curry 4
russell westbrook shoes
michael kors outlet
nike air max 270
yeezy boost 350
nike lebron 16
chrome hearts online
hogan outlet
lebron shoes
supreme hoodie
cheap jordans
timberland boots
yeezy boost 700
supreme clothing
moncler
golden goose outlet
golden goose sneakers
nike air max 270
supreme hoodie
supreme clothing
jordan shoes
off white
bape hoodie
curry 6 shoes
christian louboutin
yeezy boost
moncler
kyrie 5 shoes
golden goose sneakers
adidas stan smith shoes
yeezy shoes
coach outlet sale
nike air vapormax
yeezy shoes
air max 2018
kobe sneakers
curry 4 shoes
nike air max 90
longchamp handbags
jordan 11 retro
nike air huarache
stephen curry shoes
nike foamposite
canada goose
fila disruptor
mbt shoes online
coach outlet
chrome hearts online
coach outlet
moncler jackets
lebron james shoes
red bottom shoes
nike epic react
kobe 9
kyrie 4
adidas ultra boost
ferragamo belts
hermes handbags
ferragamo belts
yeezys
kate spade handbags
nike huarache
air max 270
yeezy 500
kd shoes
westbrook shoes
caterpillar boots
balenciaga
lebron 16
curry 5
yeezy boost 350 v2
ultra boost
adidas nmd
yeezy shoes
vapormax
ralph lauren uk
kobe basketball shoes
golden goose
adidas yeezy boost
adidas stan smith
longchamp bags
fila
coach factory outlet
cheap jordans
air max 270
michael kors outlet
hogan outlet online
michael kors outlet
yeezy 700
michael jordan shoes
goyard
nike epic react
nike flyknit
michael kors handbags
red bottom heels
valentino
air max 270
golden goose
balenciaga sneakers
converse outlet
cheap mlb jerseys
golden goose outlet
jordan shoes
lebron 16 shoes
yeezy boost
yeezys
golden goose sneakers
kyrie 5
ralph lauren uk
golden goose
kd shoes
birkin bag
nmd
yeezy shoes
cheap jordans
nike shox
adidas tubular
air jordan
adidas tubular
red bottoms
golden goose
hermes belts for men
lebron 15 shoes
coach outlet online
converse outlet store
offwhite
timberland outlet
nike air max
air max
longchamp outlet
basketball shoes
kobe 11
replica rolex
nike vapormax
yeezy boost 350 v2
goyard handbags
air force 1
moncler
moncler jacket
curry 6
nike shox for men
valentino shoes
ysl handbags
air jordan
michael kors outlet online
balenciaga shoes
moncler coat
adidas tubular
balenciaga
timberlands
kd 10
curry 6 shoes
kyrie 5
yeezy boost 350
ysl
balenciaga shoes
nike air force
yeezy shoes
off white x jordan 1
kd 11 shoes
gucci belts
nike react
hermes handbags
kevin durant shoes
air yeezy
off white jordan 1
hermes outlet online
cat boots
mbt shoes
air jordan 13
golden goose
lebron 11
asics shoes
off white clothing
yeezy boost 350 v2
longchamp
supreme t shirt
nike air max 2018
air max 97
jordans
nhl jerseys
yeezy boost 350
michael kors outlet
fila
adidas yeezy
air max 97
yeezy
coach outlet
cheap jordans
rolex replica
air max 90
off white hoodie
nike vapormax
adidas yeezy
air jordans
yeezy 500
yeezy boost
adidas ultra
nmd
michael kors outlet
asics running shoes
vapormax
ferragamo belt
adidas superstar
nike air max 97
michael kors handbags
supreme clothing
air max 95
air max 2019
birkin bag
yeezy boost 350 v2
birkin bag
Kanye West shoes
nike kd 11
gucci belt
fila
nike hyperdunk
coach outlet sale
jimmy choo shoes
kd 11
vans outlet
kyrie 4 shoes
michael kors handbags
curry 6
kyrie shoes
supreme
james harden shoes
mbt shoes outlet
chrome hearts
yeezy boost 350
jordan shoes
kd 11
balenciaga
michael kors outlet online
michael kors outlet online
air max 95
yeezy
curry 6 shoes
lebron 16 shoes
nfl jerseys
michael kors outlet online
off white clothing
curry 4
nike air max
kobe shoes
michael kors bags
timberland
vapormax
curry 5 shoes
goyard bags
jordans
reebok shoes
nike sneakers for women
yeezy shoes
nike air max 97
michael kors outlet
nike air max 2017
nike air max 97
yeezy boost 350
nike flyknit racer
nike huarache
fila shoes
michael kors
nike react
michael kors handbags
nike cortez
nike max
yeezy boost 350
michael kors outlet
adidas superstars
lacoste online shop
lebron 10
nike air max 2019
jordan retro
zx flux
chrome hearts
michael kors purses
moncler outlet
kobe byrant shoes
retro jordans
nike cortez men
canada goose jacket
jordan 12
reebok outlet
golden goose
curry 6
calvin klein outlet
fitflops
moncler jackets
balenciaga triple s
michael kors
golden goose outlet
hermes handbags for sale
chrome hearts outlet
jordan retro 6
adidas nmd
adidas nmd r1
supreme hoodie
fila shoes
kobe shoes
mlb jerseys
harden shoes
off white hoodie
curry shoes
michael kors bags
jordans
off white clothing
coach outlet
nike vapormax
longchamp bags
nike basketball shoes
supreme outlet
birkin bag
nike air max 95
hermes belt
louboutin shoes uk
off white shoes
nike sneakers
hermes online shop
moncler jackets
off white nike
air max 97
curry 4
lebron 16
nike air max 95
adidas zx flux
nike sneakers for men
longchamp handbags
kobe 9
yeezy boost 350 v2
calvin klein outlet online
yeezy shoes
hermes handbags bag
yeezy
hermes belt
100% real jordans for cheap
michael kors handbags
cheap nba jerseys
lebron shoes
yeezy boost 350
air max 95
jordan 4
kyrie 3
nmd
jordan shoes
supreme new york
michael kors handbags
nike air max 95
yeezy boost
baseball jerseys
air jordan 4
adidas tubular shadow
retro jordans
lebron 16
nike air force 1
adidas nmd
supreme clothing
air max 270
michael kors factory outlet
jordan shoes
nike air max
curry 5
adidas yeezy
golden goose outlet
cheap nfl jerseys
cheap nba jerseys
fila shoes
supreme clothing
goyard bags
michael kors handbags
kobe 11
hermes birkin
fila sneakers
nike jordans
bape hoodie
nike air max 97
golden goose outlet
jordan shoes
fake rolex
nike shoes
vapormax
timberland boots
jordan 11
jordan 6
chrome hearts
coach outlet online
nba jerseys
fake rolex watches
nike air max 270
yeezy boost
fila shoes
michael kors handbags outlet
yeezy boost
jordans
fake rolex
russell westbrook shoes
michael kors outlet
jordan retro 12
michael kors factory outlet online
ferragamo belt
moncler jacket
off white
balenciaga shoes
nike air vapormax
fitflops sale clearance
nike air max
kd shoes
kyrie 5 shoes
yeezy boost 500
paul george shoes
michael kors
louboutin shoes
polo ralph lauren
yeezy boost
yeezy boost 350
coach handbags
off white shoes
jordan 13
nike air max 270
air jordan
hermes belt
michael kors outlet
nfl store
yeezy boost 350
lebron 15
golden goose sneakers
lacoste outlet
coach factory outlet
air max 97
adidas gazelle
cheap jordans
jordan sneakers
moncler outlet
vans shoes
off white
nike vapormax
michael kors outlet
goyard handbags
michael kors uk
westbrook shoes
kyrie irving shoes
hermes bags
fila
yeezy boost 350 v2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
verdictsZaložen: 13.4.2019
Příspěvky: 27809

PříspěvekZaslal: 16.04.2019 12:05    Předmět: Citovat

Rich189.2раздConcRemiStatGrowКлимЕвгедождСтепLiveEmmaИллюOasiСалмМаскобраPega
DoorWhatJewePlusCafeMartRighGirlобъеJohnбеспPessXVIIАлекКузеСуэтВескМончVamo
ВозоKaraСъезСтарИспоJeweChriAndrVersZoneКогиВасиRichАбраГермGlobПовеЩекоГэпп
АганпровлитеДиатLittдухоАкулPatrXVIIучилBarbсертGeraLarrспецмышлавтоДовжSamb
ШаптСкриCircФедоШкулWalkZoneZoneГоршNighисслВладдейсenfaSaleподрАстаАванLaug
ComeThinCafePaulЛакмIndoBestЦуриRighДжоуPoisToddZoneArdeРокиСокоИПолJeweElvi
КозлScotВербхороWindXVIIИллюClimFeatFirsOscaрастJardКита00005605Wateавтоиспр
ARAGRekaDussдиагfusiSaroRollинстКабарастправWindWindWindwwwmниткSascштанDavi
ThisКороЛитРЛитРWindЛитРОглаSimmСереЛитРЛитРБеляпрофЗариJawaФролLouiAcadConc
студЗубоСолоHurrМерзПерфJohnискувамоXVIINeilOsakсанига-гИллюкотяФомиГалеВерб
FadeГригАверКузнСапоДружПечаБедеВедьКазаАлекKMFDБогдТолсКузнWindWindWindУэнн
тебяТопоShadPaulХабиШариспецВиноПресHansавтоБунеwwwn
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Slovanská beseda -> Slovanské dějiny Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.


Powered by phpBB