Slovanská beseda
české a slovenské fórum slovanských rodnověrců
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uživatelůSeznam uživatelů | Uživatelské skupinyUživatelské skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukromé zprávySoukromé zprávy | PřihlášeníPřihlášení

Chodové a slovanské osídlení Bavorska

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Slovanská beseda -> Slovanské dějiny
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
KorrakZaložen: 11.1.2008
Příspěvky: 401

PříspěvekZaslal: 04.08.2011 22:09    Předmět: Chodové a slovanské osídlení Bavorska Citovat

Chodové

Chodové byla skupina obyvatel především v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy, kteří měli za úkol střežit zemskou hranici mezi Čechami a Bavorskem, resp. Horní Falcí. Podle archeologických nálezů a např. zbytků některé architektury (jako byly obranné sruby) pokračovalo chodské osídlení na Plánsko (existují zde i místní názvy: Chodský Újezd, Zadní Chodov, Chodová Planá) a možná až k Bezdružicím. (Samotná Planá byla založena ve dvou centrech, při čemž to starší - slovanské pochází z 10.stol.) Z těchto prostor byli postupně vytlačeni dalšími vlnami kolonizace.
Tito lidé byli přímými poddanými krále a za své služby se těšili mnohým privilegiím a výsadám, které je sociálně vydělovaly z okolního obyvatelstva.

Ovšem jejich původ je stále nejasný zvláště proto, že se svým nářečím a krojem dost odlišují od ostatních obyvatel západních Čech.
Chodové se v písemných pramenech objevili během 13. století a existují spory o to, zde se jejich původ dá odvodit z raně středověkých stráží (chodily podél hranic - Chodové), které zde sloužily již v období přemyslovských knížat či zda se jedná o obyvatelstvo zde nově usazené až v období osídlovacích procesů 13. století. Některé prameny je taky odvozují od vojenských výpadů českých knížat do Polska v 11. století, odkud mělo být přesunuto slovanské obyvatelstvo od řeky Noteč a Chodža poblíž knížecího Hnězdna. To by taky vysvětlovalo etnografické rozdíly od okolního obyvatelstva i někdy východněji působící dialekt ( např. bylo-bulo s tvrdým l atd.).
Západočeština patří do rodiny indoevropských jazyků, kde ve větvi jazyků slovanských spolu s podobnou češtinou tvoří skupinu jazyků západoslovanských. Vznik západočeštiny je úzce spjat s osidlováním západních Čech slovanskými kmeny Čechů a Lučanů v průběhu 9. a 10. století ( po porážce a podrobení Lučanů Čechy v polovině 9. století ztrácí jejich vliv na významu ). Velký význam však sehrálo přijetí Nábských Srbů ( Chodů ) Boleslavem I. za strážce západní hranice.

(Slované začali osidlovat severní a severovýchodní Bavorsko již v 6. století a to ze tří směrů. Část slovanské populace přišla podél Dunaje, tento proces zřejmě bezprostředně souvisí s expanzí Avarů. Další skupiny osadníků, pocházející z vnitřních Čech, se usazovaly převážně u řeky Naab /Nábští Slované/, poslední osidlovací směr na Pomohaní /Pomohanští Slované/ a k řece Regnitz /Regničtí Slované/ s největší pravděpodobností vycházel od srbských kmenů v Posálí.)
Boleslav I. (asi 915-967 či 972), bratr sv.Václava a pravděpodobně skutečný tvůrce českého státu, založil tzv.hradskou soustavu k upevnění královské moci - Žatec, Starý Plzenec, Sedlec, Bílina, Litoměřice, Mladá Boleslav, Kouřim-sv. Jiří, Prácheň, Doudleby - ale jestli do toho systému nějak zařadil Chody, si nejsem jistej.
Nejstarší zmínku o Chodech najdeme v Dalimilově kronice - psána asi do r.1314/1325 (bitva Břetislava I. s římskoněmeckým králem Jindřichem III. ve Všerubském průsmyku r.1040):
"káza všěm vníti i kázá Chodóm o Němcích i o sobě les zarúbiti" (poručil Chodům, aby dělali záseky - poráželi stromy - okolo Němců).
Břetislav I. (1035-1055) měl podle legendy přivést Chody jako válečné zajatce z tažení do Polska. Prý to byli polští Hedčané, z nichž se stali Chodové.

Pavel Stránský (1583-1657), O státě českém (o Domažlicích):
"Buď jak buď, že však město toto Čechům provždy bylo hradbou proti Bavorům loupeživým, známo vůbec. Již od mnoha času, právem zástavním pod mocí jeho (českého panovníka) jest lid, jinak nevšedním svobodám se těšící, jemuž se říká Chodové neb po prostu Psohlavci. Tvrdí se, že zajaté předky jejich i s dobytkem a nářadím hospodářským z pozemků tvrze jisté ve Velkopolště, nad řekou Notecí, Chodzec čili Gdec zvané, do Čech přivedl vítězný kníže Břetislav I., v ohromném lese krajiny té Czirzin (Černín, na německé straně je Schwarzwald) řečeném usadil a mnohými svobodami je nadav i ustanoviv jim zákony a náčelníka, poručil, aby hlídali hranice..."

Jiní historikové jsou přesvědčeni, že Chodové jsou českého původu a byli zde usazeni už někdy koncem 10.století v časech přemyslovských knížat. Byli poddáni přímo panovníkovi a měli střežit zemskou hranici, která v Českém lese neprobíhala středem hvozdu, ale po jeho západním okraji. V době války pak chodští sedláci budovali záseky na stezkách procházejících hvozdem, aby nepříteli zabránili v proniknutí do země. Za to dostali od panovníků řadu výsad.

Listina Jana Lucemburského z r.1325:
-na soudech užívat práva města Domažlic
R.1456:
-chodská rychta - vlastní chodský soud složený ze zástupců 11 chodských vesnic (pravomoce: propouštět z poddanství, přijímat nové usedlíky)
-potvrzení zvykového práva: vykonávat řemesla, dávat děti do učení, osvobození od cel a mýt v celé zemi, volné používání pohraničního lesa k lovu a k těžbě dřeva (nekecala jim do toho vrchnost ani ekologové).

Psohlavci:
Podle legendy to pochází z doby, kdy Vladislav I. táhl po boku Fridricha Barbarosy proti Milánu r.1158. Při obléhání města si jakýsi Psutka všiml, že kolem hradeb pobíhá pes. Tak to prozkoumali a našli díru v hradbách, kudy ten pes prolezl. Vojsko vniklo dírou do města a Milán se vzdal.
A na památku dostal Psutka a Chodové do znaku a na prapor onoho psa.

Jenže je to asi trochu jinak. Jednak se kdysi slovo psohlavec považovalo za nadávku a jednak vidíme na chodském praporci z poloviny 16.století pár vysokých plstěných bot, tedy znamení zjevně související s jejich povinnostmi vůči panovníkovi - chodit po zemských hranicích a střežit zemské stezky.
Praporec se psí hlavou se poprvé objevil na obraze znázorňujícím vítězství Břetislava I., který původně zdobil klášter v Pivoni. Neznámý autor plátna z 18.stol. namaloval Chody spěchající na pomoc českému knížeti právě s praporcem ozdobeným psí hlavou.
Bezděčně tím inspiroval německého spisovatele a historika J.A.Gabriela, který ve své práci o Chodech z r.1864 uvedl:
"Dává se jim přezdívka Psohlavci, jež povstala z toho, že měli na svém praporci jako znamení hlavu psa, věrného strážce domu..."
Odtud byl už jen krůček k názvu populárního historického románu A.Jiráska Psohlavci, poprvé vydaného v r.1884.
Chodského psa potom použila i komunistická propaganda, která z Chodů udělala předchůdce obránců hranice socialismu a míru (tzv.železné opony).

Vo Brikitě (1977)
http://www.youtube.com/watch?v=yXAxg7rXNZ4
http://www.youtube.com/watch?v=Zy33zmNAVFU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0kqS2MDiom4&feature=related
Vánoční hejta u Chmelů (vánoční zvyky na Chodsku + kroje)
http://www.youtube.com/watch?v=zDK4BgA8SUc
Konrádyho dudácká muzika
http://www.youtube.com/watch?v=VD2gvDz3sdg
Domažlice 1890 - 2011
http://www.youtube.com/watch?v=xjR8e19ulUI
Všerubský průsmyk dělí Šumavu od Českého lesa
http://turistickyatlas.cz/vse/misto/7379_vserubsky-prusmyk.html
Zadní Chodov (Tachovsko-Plánsko):
Z českých pomístních názvů je vrch Stacka (Statzka) nad vsí vůbec nejstarším názvem z dob chodských. Stacka ve staročeštině znamenalo záštitu, ochranu, obranu. Na tomto vrchu Chodové pomocí ohňů varovali a signalizovali pohyb nepřátel do vnitrozemí. Půdorys vesnice dnes i po četných přestavbách prozrazuje původní okrouhlici se širokou návsí, jak je zakládali Chodové. Poslední chodský srub, původem z 15.stol., který byl bohužel v r.2000 novými nečeskými majiteli necitelně přestavěn, dokládal též stavebně původní chodské osídlení.
Horní Jadruž (Tachovsko-Plánsko)
V Horní Jadruži u čp.13 stojí prastarý chodský srub s gotickým vchodem (před 1500)... - já ten vchod považoval spíš za románskej
Hojsova Stráž
Tyto vpády mnicha Vintíře a jeho lidí narazily na odpor českého obyvatelstva a celý spor o území byl řešen na říšském sněmu v Regensburgu v roce 1034, jako spor mezi německým císařem Jindřichem II. a českým knížetem Oldřichem. K tomuto sněmu byl též povolán mnich Vintíř a zástupci českých Chodů. Protože nedošlo k dohodě, bylo toto území ve zvláštní pozornosti jak knížat českých, tak bavorských.
Toto zájmové území pak bylo předmětem vojenských operací, v nichž jednou zvítězila strana česká a jednou bavorská.
Vznik vlastní osady Hojsova Stráž je možno datovat do období mezi roky 1040 a 1086. Z bavorské i české strany bylo podporováno osidlování Železnorudska, takže od Domažlic proudily do této oblasti rodiny Chodů, z bavorské strany proudily především rodiny řemeslníků.

http://www.sumavanet.cz/user/portal/hstraz/hist-konig/hojsovka-historie-konig.pdf
Národní shromáždění Republiky československé (parlament) 1948-1954 (56.schůze 11.7.1951)
Zvýšený její význam právě nyní, v etapě urychleného budování socialismu v naší ... navazuje na tradice našich dávných ochránců hranic, na tradice Chodů, ...
Symbol Chodů - psí hlava - pak se stává čestným označením na stejnokrojích našich pohraničníků, abychom jasně dokumentovali, že navazujeme na tradice našich slavných Chodů-Psohlavců.

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/056schuz/s056002.htm
Tak tohle neříká ani s.Husák ani gen.Dzúr - normalizační ministr národní obrany. Je to z 13.11.2010 Sad
Historickou pravdou je skutečnost, že pohraničníci nebyli vrazi, ale důstojnými pokračovateli tradice legendárních Chodů, že své úkoly plnili v souladu se zákony svého, mezinárodně uznaného státu, že ČSSR se před světem neuzavírala, ale naopak. Byla uzavírána. Usilovala o to, co bylo solí v očích jejím nepřátelům, o všestrannou mezinárodní spolupráci na principu rovného s rovným ve světě míru a sociálního pokroku. ČSSR nevyhlásila embargo, ani neiniciovala vznik NATO, po celou dobu své existence neútočila, ale bránila se v rámci společenství socialistických zemí proti zjevnému nepřátelství Západu v politické, ekonomické, ideologické i obranné činnosti.
(Z časových důvodů nepřednesená přednáška M.Richtera na pražské konferenci „K antikomunistické falzifikaci dějin".)
Flétnové hodiny( Tak jako v sousedním Bavorsku vyráběly se černoleské hodiny v omezené míře i na Chodsku. Možná jste se s nimi setkali v Chodském muzeu nebo v Kozinově statku v Újezdě.)
http://www.youtube.com/watch?v=aCEn5DCgTUc


Naposledy upravil Korrak dne 11.08.2011 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
KorrakZaložen: 11.1.2008
Příspěvky: 401

PříspěvekZaslal: 06.08.2011 05:17    Předmět: Slovanské osídlení Bavorska Citovat

Slovanské osídlení Bavorska

Pokud Chodové nepřišli jako váleční zajatci z Polska nebo až později při některé vlně kolonizace, je možné, že tvořili součást slovanského osídlení jihovýchodního Německa.
O slovanských kmenech v severovýchodním Německu (Lužických Srbech, Polabských Slovanech a Pobaltských Slovanech) toho víme poměrně dost, ale o osídlení Bavorska (a části Falce a Frank) a Horních Rakous (kdysi bavorská Východní marka) se moc nemluvilo. (Asi to bylo způsobeno odlišným vztahem ČSSR k bývalé Německé spolkové a Německé demokratické republice.)

Dokladů o slovanském osídlení Bavorska a Rakouska je dost:
-bohaté archeologické nálezy
-jazykový rozbor místních jmen
-genetické rozbory (třetina německé populace má slovanské kořeny)
-písemné dokumenty

Slované v jihovýchodním Německu a Horním Rakousku osídlili hlavně území podél řek Dunaj, Naab, Mohan, Regnitz.

Archeologické nálezy:
-keramika s vlnicí, kovové šperky (dokonce i s vlivem velkomoravským), pohanské žárové jámy, křesťanské kostrové hroby, častá společná pohřebiště Slovanů s Franky a Bavory (rozdíl mezi slovansko-germánským soužitím na jihu a na severu Německa)

Rozbory jmen:
Zajímavý je pohled (a jeho proměna) na složeniny osobních jmen s kmeny -windisch, -winden, které byly donedávna považovány za germánské (-winden=vítr), ale jejichž původcem je logičtější -wenden (=Slovan).

Písemné doklady (kromě přítomnosti Slovanů na tomto území ukazují i náboženský vývoj):
- r.741 nejstarší zmínka o Slovanech v zakládací listině diecéze ve Würzburgu
– r.800 Karel Veliký pověřil würzburgského biskupa Bernwelfa založením 14 misijních kostelů pro pokřtění Slovanů na Mohanu a Regnici (Regnitz)
– r.805 dekret Karla Velikého (tzv. Diedenhofenská kapitula) mj. zakazující prodávat zbraně Slovanům, jmenovitě uvádí obchodní střediska Hallstadt (u Bambergu), Forchheim (u Norimberku), Premberg (u Regensburgu)
– r.863 v darovací listině Ludvíka Němce u kláštera Niederaltaich zmínky o „villam quae vocatur Nabavinida iuxta rivulum Trebinam“ (=vesnici, která se nazývá Nabavinida na řece Trebinam; ves Nabin u Deggendorfu)
– 8. až 10. stol. v souvislosti s dary pro klášter Fulda, kostely ve Würzburgu a Ansbachu se na mnoha místech textu o těchto oblastech hovoří jako o zemích Slovanů „in terra Slavonica“ (=v zemi slovanské)
– r.1007 v zakládací listině diecéze v Bambergu se přímo hovoří o založení diecéze primárně pro účely pokřtění Slovanů „ut et paganismus Sclavorum destrueretur“ (=aby bylo zničeno slovanské pohanství) Smile
– r.1059 zmiňuje Codex probationum ad episcopatum Bambergensem odpor Slovanů ke christianizaci, odmítání odvádění církevních desátků a návratem k pohanským praktikám „Erat enim plebs huius utpote ex maxima parte sclauonica, ritibus gentilium dedita, abhorrens a religione christiana, tam in cognatarum conubiis quam in decimationum contadictione decretis patrum omnino contraria.“ (=v případě, že se lidé - hlavně Slované - toho roku vyhýbají křesťanským povinnostem a bojí se křesťanských obřadů, odmítají křesťanské sňatky a odpírají placení desátku; nechtějí plnit rozhodnutí sněmu; taky je tam něco o sňatcích mezi příbuznými)
-unikátní dokument „Inqisitio de theloneis“ (dochována kopie z roku 1250 uložena v Pasově), kterým Ludvík Dítě upravoval cla a mýta vyplývající z obchodů mezi Bavory a Slovany (Moravany) v letech 903-906, kde mají bavorští Slované specifický status

Před několika dny byl na pomezí Česka a Bavorska otevřen zajímavý projekt - přeshraniční historický skanzen.
Bärnau: slovanská vesnice z 8.stol., hrad (s věží jako vyhlídkou) z 9.stol., sídliště s kostelem z 10.století. Součástí je i muzeum.
Na tachovské straně se obnovuje původní obchodní cesta. Počítá se i s výstavbou dalších objektů.
Vše je vybudováno podle archeologických poznatků za použití původních materiálů.
http://www.iztok.zapad.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=7447&Itemid=69
Pasov: Zdravím tě, dunajské údolí (bavorští Eva a Vašek Smile )
http://www.youtube.com/watch?v=Ck1Fqjf-cok&feature=related
Napínavá cesta po Naabu
http://www.youtube.com/watch?v=Yww-zPx1Avs
Západ slunce nad Regnitz
http://www.youtube.com/watch?v=TylGX-yFJwo&feature=relmfu
Letošní lednová povodeň ve Wertheimu nad Mohanem (Mohan-Mein je keltského původu - Mogin-Moin asi z indoevropského mei =voda)
http://www.youtube.com/watch?v=MBiHmxH5wXQ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cai123Založen: 16.10.2018
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: 16.10.2018 03:24    Předmět: cai123 Citovat

cai123 10.16
louis vuitton outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
tiffany outlet
ralph lauren sale clearance uk
cheap jordan shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
cheap air jordans
nike cortez classic
hermes outlet
converse outlet
pandora charms
michael kors outlet store
rangers jersey
birkenstock outlet store
birkenstock shoes
retro 11
asics outlet store
twins jerseys
timberland shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
coach outlet store online
kate spade handbags
adidas originals
skechers outlet
nike free 5.0
adidas ultra boost
pandora sale clearance
uggs outlet store
ysl handbags
coach factorty outlet store
cartier watches
reebok outlet
timberland shoes
longchamp outlet
coach factory outlet online
columbia outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
kate spade bags
pg 2 shoes
canada goose outlet
tiffany and co jewelry
moncler jackets
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
durant shoes
fitflops uk
nike zoom shoes
michael kors canada
nike shox shoes
pandora charms sale clearance
padres jerseys
ugg outlet online
adidas nmd r1
fitflops sale
uggs outlet
canada goose outlet
longchamp
air max 95
pandora outlet
air max
canada goose outlet
ralph lauren outlet online
nike air presto
michael kors outlet store
coach outlet online
air max 1
pandora charms sale
nike zoom
christian louboutin shoes
diamondbacks jerseys
adidas outlet online
pandora jewelry
canada goose
red bottom heels
ralph lauren uk
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
kate spade outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
longchamp outlet online
devil rays jerseys
mont blanc pens
louis vuitton outlet store
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
christian louboutin shoes
kate spade outlet
louis vuitton outlet
jimmy choo outlet
ugg canada
cai123 10.16
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Slovanská beseda -> Slovanské dějiny Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.


Powered by phpBB