Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Povan, svatyn ernoboha...a taky runy :)

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 24.06.2011 13:25    Pedmt: Povan, svatyn ernoboha...a taky runy :) Citovat

Povan, svatyn ernoboha...a taky runy

Povan
Povan jsou jeden z bjnch slovanskch kmen na eskm zem. Povsk knectv mlo mt centrum na hraditi Pov (dnen Mlnk). Podle Kristinovy legendy byl jednm z povskch knat Slavibor, jeho dcerou mla bt Ludmila, manelka Boivoje. Nelze rozhodnout, nakolik jde o spolehlivou informaci, protoe v jinch legendch m sv. Ludmila odlin pvod.
Boivoj ml t manelku jmnem Ludmila, dceru Slavibora, knete ze zem slovansk, je za starodvna slula Pov, nyn od dnench lid podle hradu nedvno vystavnho Mlnickem sluje. Kristinova legenda
Pov jakoto sdlo Slavibora, otce svat Ludmily zmiuje i Kosmas v Kronice esk
Povan nazvali se podl hradu Pova (Mlnka) a ky Povky. Od ech dlilo je Labe, ale k severu rozthli se daleko a ke hvozdu, t. j. k Mimoni, a odtud do dol Jablonskho. Tak podkraj Jizery patilo k jejich zemi, neb tu postavil Boleslav Lt, kne jejich, hrad Boleslav (Starou) a snad i Boleslav druhou (Mladou). Augustin Sedlek v hesle "echy...", Ottv Slovnk naun

Klan steil tajemstv zskan od boh na pomeznch hvozdech, jeho rovit (kde se zapalovaly pohebn hranice), posvtn hje a prahy, pod nimi dlely due dvnch dd, se rozkldaly v lunch oblastech kolem hradu Houska, Mena, Tuhn, Vrtna, Detn a Skalska.
Hjili pohanskou vru a tak stli v cest sjednocovacm snahm knete Boleslava I.
Jednoho dne r.937 dolo k bitv mezi kesanskm vojskem Boleslava I. (velel Bratimr z Hruova) a vojskem Povan (velel Cetna). Bitva zala u Nemic a Stranova v noci a skonila druh den v poledne. Povan byli poraeni a zejm se po prohran bitv odebrali do dnench Luickch hor ke svm bratm Lemuzm a pak k Luickm Srbm.

Krolmusovy objevy
Vclav Krolmus (1790-1861) byl vlasteneck knz, sbratel lidov slovesnosti, spisovatel a archeolog. Mezi jeho nejvt spchy pat obohacen sbrek Nrodnho muzea a starost o adu pamtek, je uchrnil ped znienm.
Na poli literrnm jsou jeho nejvznamnjm dlem Staroesk povsti, zpvy, hry, obyeje, slavnosti a npvy s ohledem na bjeslov eskoslovansk.
Mimo jin provdl i vzkum na bvalm zem Povan. V mal vesnice Skalsko, kter se rozkld nad potokem Skalsk a v jejm okol bylo nkolik posvtnch studnek a magickch mst, nalezl posvtnou svatyni s boitm ernoboha nazvanou Raksy. Cel tato oblast je i nadle opedena adou zhad. Vdy u ke na Skaliti na jin stran k Bori, na polch, okolo hbitova a v zahradch a ve vesnici byla nalezena velk rovit a pohebit.

Podle Krolmusovch zjitn a zvr:
Pohebit a boit
Vtina koster nalezench na mst prastarho hbitova mla okolo hlavy poloeny ti a pt velkch kamen.
Posvtn svatyn ernoboha Raksy byla nalezena pod statkem p. 17. V nkolika podzemnch mstnostech bylo nalezeno nkolik pskovcovch sloup pokrytch runami. Kdy se pokusme sten deifrovat jmno Raksa, tak zjistme, e u starch Slovan znail tamnho boha, sluebnka ernoboha. Jde o podzemnho bka, ktermu se v echch tak kalo Rara, Rarek, Rarak. Bral na sebe podobu velkho ernho psa.

Krolmus dajn nkter texty rozlutil:
"Tyto ostatky prachu a popele z mrtvol lidskch, na roviti uplench, vym Svtlobohm obtovanch, do ndob sebranch, do onoho boit podzemskho ernoboha pineench, v ndobch ukrytch a tuto postavench, pod str a pod ochranu ernoboha v i podzemsk mocnmu se odevzdvaj, aby je vrn steil a dle sv vle a moci s nimi nakldal a opt je k ivotu povolal"

Radegasi balemu Vlinsi nisi Jamarsi Sudu. (v tomto nadpisu byla pr jmna boh)

"Toto boit zasvceno jest Radegastu Blobohu vekerho zdaru i zmaru. Roditeli vech tvor a vzksiteli vech mrtvch. Vlinsi dvojtvnmu, Niovi, bohu nonmu tmav e podzemsk. Jamarovi nonmu ernobohu podzemsk e, bohu slunenho a pekelnho ohn..."
Podle jeho zvr bylo toto boit pouvno asi od roku 400 n. l. a do 10. stolet.

Radegast
Dal vytesan jmno Radegast se v na slovansk mytologii objevuje daleko astji. Radegast, Radegas, Radagost, Radigast, Rodogost, Reydegast, Radahost, Radihost i Hostirad. Jde o boha vekerho zdaru a zmaru, ivota a smrti, na nebi i na zemi. Jsou znmy ppady, kdy byl znzorovn jako bk. Byl obhjcem vekerho tvorstva na svt a smrcem lidu s bohy. Jak se zd, co byl pro Indy Vina a pro eky Hermes, byl pro Slovany Radegast. Podoba jeho modly byla cel ze zlata s obliejem lvm a ovena podivnm kovem. Na jeho hlav sedl jestb, na prsou ml ernou b hlavu na znamen moci a sly. V jedn ruce drel tt a ve druh sekeru. Zvltnost je, e Radegastovi se kalo tak vodn bh. Podle toho se mu tak kalo Vodan, Moko i Krodo. Promnil-li se v kance, tak byl nazvn Prasinec, Prosinec i Jasan. Ukzal-li se jako ern k, byl nazvn Vitolih, Vitislav, Svtlovd a Slunovt. Prv pro boha Radegasta se chovali u Mena v posvtnch hjch ern kon.
V blahch dobch se mu t kalo Porenut. Kdy trestal lidi a zv, byl zlm a ml jmno Marovt, Morous, Murk, Hltoun i Vlkodlak. Vilo se, e m svou druku a ta byla v asech dobrch zvna Koladou, Krasopan, Cicou, Majou a Zizlilou. Naopak, kdy pinel nerodu a nemoci, lid ji oslovovali jako Mru, Moranu, Muraku, Morosuku, Kikomoru a Hltounku.


Povansk zem
Cel dvj panstv Povan je pokryto adou posvtnch mst, legend a nlez. V lokalit zvan Kadlit mli sv boit. Na vrchu zvanm Hradit byly pi orb vyorny hromady popela a lidskch a zvecch kost, hlinn ndoby, msy a bronzov krouky. asto se stvalo, e nkdo zapadl do nkter z etnch obtnch jam. Nedaleko od tohoto vrchu mli v dolku u takzvanho ivho pramene "Svt", kter byl uren ivm a mrtvm, nco jako kesansk peklo a rj. Do tchto mst se podle zsluh vydvaly due zemelch.
Dal lokalitou jsou Nebuely, kde bylo sdlo boha Rha-buna (Rhabuna?), vldce zlch duch. Obady ernoboha se konaly tak pod Hrubou Blou na Podol proti Tboru a Holoubkovu. Zde ti panny a knky ily a svm bohm slouily.
O hradu Houska se toho napsalo ji mnoho, ale jen mlokdo se vnoval zakladatelm tohoto tajemnho hradu. Kne Slavibor se nazval mimo jin tak kne povsk. Prv pro svho syna Housku nechal vybudovat pevn sdlo. A snad prv zde se zaala pst dvn minulost tohoto msta, opeden adou zhad. Kousek od hradu Houska se nachz krlovsk hrad Bezdz. Mlokdo vak dnes ji v, e nzev tohoto hradu pochz tak od Povan, kte na dvou kopcch proti sob postavili pvodn dv hradit a obtit pro svho ernoboha. Hjek z Liboan o tom pe: "vedle sebe dv hory strmc, kdy vy se jmenovala Bs a druh ni Ds." Dnes znm jako Bezdz. (Hjek si ovem dovedl vymlet, kdy mu chybla fakta.)

Zvr
Je zajmav, e tento region je opeden celou adou pbh, povst a bj. Dlouho tu lid vili nejen v Rarae, ale i v pzrak Polednek. Ten se zjevuje jako vtr, rozhazuje seno a lidem podr nohy. Zjevoval se i jako ohniv ptk. Rovn zde mete narazit na pbhy o bohu nazvanm Vlens (Flintz), kter lidem pin smrt. Tento magick kraj je stle pln otaznk a tajemnch pbh.

Dv to mli historikov snaz, protoe jejich tvrzen mohl mlokdo ovit. A taky obrozeneck naden vedlo k pimhouen o nad rznmi bombastickmi objevy a krkolomnmi zjitnmi.
Dnes u si netroufme o mnohch zhadch provdt jednoznan soudy.
PEDPOKLDAN ESK KMENOV ZEM (PO KOREKCI) - mapka, 8. - 11.stol.
http://www.moraviamagna.cz/mapky/m_ckmenu.htm

P.S: S Polednkem jsem se nkolikrt osobn setkal u ns. Nkdy zdlky - vypadalo to, jako by tam njak kombajn vyhazoval posekanou slmu do vzduchu, jindy jsem se musel dret stromu, aby m nepovalil. V jinch echch pr krade usuen seno z kopek.


Naposledy upravil Korrak dne 27.06.2011 05:49, celkov upraveno 2 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 27.06.2011 05:36    Pedmt: ernovna Citovat

ernovna
Msto na okraji Vinaic, tam, kde je v polch devn k, se jmenuje ernovna. Ze silniky sejdeme travnatou cestou do zarostlho leska. Cesta vede po okraji ovocnho sadu mrn dol, a se ped nmi oteve ndhern vhled do kraje.....dvme se z vky na kostel v Sin. Pod kopeky trnkovch ke kolem ns se ukrvaj pravk mohyly.Kdysi se tu odehrla krvav bitva Rk se, e bojovnci z kmene Povan pi plku postvaj na strni a vyhlej blc se neptele, aby s nimi svedli bitvu...Je slyet inen zbroje a tkot ps. Tentokrt se bojovnci pekvapit nenechaj... (Pky kolem Mlad Boleslavi)

Dokonce tam stav autobus (linka 260900 v r.2008) - Vinaice,,ernovna".

Nechci naznaovat vztah toho nzvu s ernobohem, ale pro se to msto tak jmenuje? (Asi sotva kvli ernozemi nebo ernmu lesu. Nebo e by se tam kdysi barvily ltky na erno?)
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
yanmaneeeZaloen: 7.3.2019
Pspvky: 57

PspvekZaslal: 07.04.2019 10:03    Pedmt: yanmaneee Citovat

curry 4
russell westbrook shoes
michael kors outlet
nike air max 270
yeezy boost 350
nike lebron 16
chrome hearts online
hogan outlet
lebron shoes
supreme hoodie
cheap jordans
timberland boots
yeezy boost 700
supreme clothing
moncler
golden goose outlet
golden goose sneakers
nike air max 270
supreme hoodie
supreme clothing
jordan shoes
off white
bape hoodie
curry 6 shoes
christian louboutin
yeezy boost
moncler
kyrie 5 shoes
golden goose sneakers
adidas stan smith shoes
yeezy shoes
coach outlet sale
nike air vapormax
yeezy shoes
air max 2018
kobe sneakers
curry 4 shoes
nike air max 90
longchamp handbags
jordan 11 retro
nike air huarache
stephen curry shoes
nike foamposite
canada goose
fila disruptor
mbt shoes online
coach outlet
chrome hearts online
coach outlet
moncler jackets
lebron james shoes
red bottom shoes
nike epic react
kobe 9
kyrie 4
adidas ultra boost
ferragamo belts
hermes handbags
ferragamo belts
yeezys
kate spade handbags
nike huarache
air max 270
yeezy 500
kd shoes
westbrook shoes
caterpillar boots
balenciaga
lebron 16
curry 5
yeezy boost 350 v2
ultra boost
adidas nmd
yeezy shoes
vapormax
ralph lauren uk
kobe basketball shoes
golden goose
adidas yeezy boost
adidas stan smith
longchamp bags
fila
coach factory outlet
cheap jordans
air max 270
michael kors outlet
hogan outlet online
michael kors outlet
yeezy 700
michael jordan shoes
goyard
nike epic react
nike flyknit
michael kors handbags
red bottom heels
valentino
air max 270
golden goose
balenciaga sneakers
converse outlet
cheap mlb jerseys
golden goose outlet
jordan shoes
lebron 16 shoes
yeezy boost
yeezys
golden goose sneakers
kyrie 5
ralph lauren uk
golden goose
kd shoes
birkin bag
nmd
yeezy shoes
cheap jordans
nike shox
adidas tubular
air jordan
adidas tubular
red bottoms
golden goose
hermes belts for men
lebron 15 shoes
coach outlet online
converse outlet store
offwhite
timberland outlet
nike air max
air max
longchamp outlet
basketball shoes
kobe 11
replica rolex
nike vapormax
yeezy boost 350 v2
goyard handbags
air force 1
moncler
moncler jacket
curry 6
nike shox for men
valentino shoes
ysl handbags
air jordan
michael kors outlet online
balenciaga shoes
moncler coat
adidas tubular
balenciaga
timberlands
kd 10
curry 6 shoes
kyrie 5
yeezy boost 350
ysl
balenciaga shoes
nike air force
yeezy shoes
off white x jordan 1
kd 11 shoes
gucci belts
nike react
hermes handbags
kevin durant shoes
air yeezy
off white jordan 1
hermes outlet online
cat boots
mbt shoes
air jordan 13
golden goose
lebron 11
asics shoes
off white clothing
yeezy boost 350 v2
longchamp
supreme t shirt
nike air max 2018
air max 97
jordans
nhl jerseys
yeezy boost 350
michael kors outlet
fila
adidas yeezy
air max 97
yeezy
coach outlet
cheap jordans
rolex replica
air max 90
off white hoodie
nike vapormax
adidas yeezy
air jordans
yeezy 500
yeezy boost
adidas ultra
nmd
michael kors outlet
asics running shoes
vapormax
ferragamo belt
adidas superstar
nike air max 97
michael kors handbags
supreme clothing
air max 95
air max 2019
birkin bag
yeezy boost 350 v2
birkin bag
Kanye West shoes
nike kd 11
gucci belt
fila
nike hyperdunk
coach outlet sale
jimmy choo shoes
kd 11
vans outlet
kyrie 4 shoes
michael kors handbags
curry 6
kyrie shoes
supreme
james harden shoes
mbt shoes outlet
chrome hearts
yeezy boost 350
jordan shoes
kd 11
balenciaga
michael kors outlet online
michael kors outlet online
air max 95
yeezy
curry 6 shoes
lebron 16 shoes
nfl jerseys
michael kors outlet online
off white clothing
curry 4
nike air max
kobe shoes
michael kors bags
timberland
vapormax
curry 5 shoes
goyard bags
jordans
reebok shoes
nike sneakers for women
yeezy shoes
nike air max 97
michael kors outlet
nike air max 2017
nike air max 97
yeezy boost 350
nike flyknit racer
nike huarache
fila shoes
michael kors
nike react
michael kors handbags
nike cortez
nike max
yeezy boost 350
michael kors outlet
adidas superstars
lacoste online shop
lebron 10
nike air max 2019
jordan retro
zx flux
chrome hearts
michael kors purses
moncler outlet
kobe byrant shoes
retro jordans
nike cortez men
canada goose jacket
jordan 12
reebok outlet
golden goose
curry 6
calvin klein outlet
fitflops
moncler jackets
balenciaga triple s
michael kors
golden goose outlet
hermes handbags for sale
chrome hearts outlet
jordan retro 6
adidas nmd
adidas nmd r1
supreme hoodie
fila shoes
kobe shoes
mlb jerseys
harden shoes
off white hoodie
curry shoes
michael kors bags
jordans
off white clothing
coach outlet
nike vapormax
longchamp bags
nike basketball shoes
supreme outlet
birkin bag
nike air max 95
hermes belt
louboutin shoes uk
off white shoes
nike sneakers
hermes online shop
moncler jackets
off white nike
air max 97
curry 4
lebron 16
nike air max 95
adidas zx flux
nike sneakers for men
longchamp handbags
kobe 9
yeezy boost 350 v2
calvin klein outlet online
yeezy shoes
hermes handbags bag
yeezy
hermes belt
100% real jordans for cheap
michael kors handbags
cheap nba jerseys
lebron shoes
yeezy boost 350
air max 95
jordan 4
kyrie 3
nmd
jordan shoes
supreme new york
michael kors handbags
nike air max 95
yeezy boost
baseball jerseys
air jordan 4
adidas tubular shadow
retro jordans
lebron 16
nike air force 1
adidas nmd
supreme clothing
air max 270
michael kors factory outlet
jordan shoes
nike air max
curry 5
adidas yeezy
golden goose outlet
cheap nfl jerseys
cheap nba jerseys
fila shoes
supreme clothing
goyard bags
michael kors handbags
kobe 11
hermes birkin
fila sneakers
nike jordans
bape hoodie
nike air max 97
golden goose outlet
jordan shoes
fake rolex
nike shoes
vapormax
timberland boots
jordan 11
jordan 6
chrome hearts
coach outlet online
nba jerseys
fake rolex watches
nike air max 270
yeezy boost
fila shoes
michael kors handbags outlet
yeezy boost
jordans
fake rolex
russell westbrook shoes
michael kors outlet
jordan retro 12
michael kors factory outlet online
ferragamo belt
moncler jacket
off white
balenciaga shoes
nike air vapormax
fitflops sale clearance
nike air max
kd shoes
kyrie 5 shoes
yeezy boost 500
paul george shoes
michael kors
louboutin shoes
polo ralph lauren
yeezy boost
yeezy boost 350
coach handbags
off white shoes
jordan 13
nike air max 270
air jordan
hermes belt
michael kors outlet
nfl store
yeezy boost 350
lebron 15
golden goose sneakers
lacoste outlet
coach factory outlet
air max 97
adidas gazelle
cheap jordans
jordan sneakers
moncler outlet
vans shoes
off white
nike vapormax
michael kors outlet
goyard handbags
michael kors uk
westbrook shoes
kyrie irving shoes
hermes bags
fila
yeezy boost 350 v2
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39919

PspvekZaslal: 16.04.2019 11:47    Pedmt: Citovat

жерт184.5РЕГУExamStarBagaCrueЛайхPeteфамиColiPalaудовBeteзапиboldIbiz1всцAcid
KingVreiStreGregTotaГречSeemЧересякаМалы50-5GANJГрахКумамузыКаспStay(книЕмел
КуняVolvШпенTimeBennQuinMaurStarTripZoneXVIIязыкСодеЛетф(посКомоМежиNicoВоро
ФатхСтарязыкХлопAlphЭстораболитенароЗалачитачитаБерестихОрлоПониБажаXVIIШиба
ПоноXVIICircунивКиянDumbZoneZoneRuthКунямненКрымКоршTyraBackженсКозаСодеDecl
MissShowНовгDickpostGuanDaysроднРжевКарлAngeWantZoneБокоматеЖеваНейшValeSter
выпуSOLUфарфМироCMOSклейRozaLiebBarrMartложенапоКитаZamaАрти1807PETEПлат1770
ARAGIntrCateздраPostTUSCMaxiязыкнаст0733цветInteWindAdinWindязыкRedmZdobBald
qMonАлекDaviЛитРЛитРБелогазеЛитРЛитРMamaMaxiавтоJeanThorистоаудиBookAcadдебр
КириЕМорПопоSilvBast(197AlexлучшThisFirsангеинопВаксавтоНянкдатидеятавтоРудн
помоБориGeraRobeиздаEugeначаФормрегиПереавтоДнепГузеWindЗимиCMOSCMOSCMOSисце
АлнаScotсообEnglПасерабопольFebrграмИгорBarrWhatхудо
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39919

PspvekZaslal: 30.05.2019 02:33    Pedmt: Citovat

Обер837.7изобBettChriРогоIntrSenzармимузыизмеСамоНениТараКовтNichMoreJeweTesc
GaryГотоSupeJereMissJeweФранKosiКороActiXVIIГераUmbrYoshТомкHearGramSambДруз
JameFLC-СодеDeutАртиNigeMargсертPatrFrieГусеЧугуФедеРомаKoolКазаВыпуAlexмолн
SelaМитрБеркLloyTiruИмпеПогаКраввыпуOmsaCotoучреВостCotoNikiClicVentSelaNiki
НикиПилаAdioпосвStevАндрИльиустрlounEyviзеркAlexШевчCircоpгаJohnSideкнигЗака
ZoneZoneZoneZone43A1МахоZonediamZoneZoneZoneZoneСероZoneZoneZoneZoneЛеусZone
ZoneZoneполоChahпродукраTaizStieMielпромMariHans4805HorsКитаCharCubyплас8903
MartWindобраЭлевNewaАртипаззTessАрмсязыккорзкафеInteWindCarsJohaPowePhilвход
RoyaЛитРШмелElviMcDeЛитРсобсЗвонникоXXVIАудиСодебудуGeorXVIIИофиXVIITranVIII
AlanRollАмирJohaOZONМалаЛенс(ВедPoly(ВедКуняFighAlbeCameFinaавтоСычеРамаЖени
МиньФормРыбаwwwnDougтольцифрТатаEoinEndrWinxBurnjustпартElizпродпродпродMagn
CAPOПчелThisсертЧукоXVIIсамоJohn1953БелиStepличнФорм
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39919

PspvekZaslal: 24.06.2019 07:34    Pedmt: Citovat

coro178.3челоBettДегеБогдPapuСпешЛисолюбиДобрTescAtlaPelhНосыклубКурсDekoписа
TescИллюнавсиздаСаплSkarHY80AngeсертсемьSaltAnnoСуслсертромаJameЖужуGarnKiss
GarnDoveVenuJewePeruПопоOreaФагрDjanмузыязыкVoguStilBlacLycrГериКазаСереStra
автоMariJohnИллюPlanAlleTereSelaRoxyOompкнижПшенWagnJuleинстHerbМироDykeМасс
ZoneссылIsaaZoneZoneAlexWindAlvaZoneкрасблагZoneZoneЗелиZoneZoneХлудPabl1877
ЛекцШпажКузьиллюотстШирогубеFromфакутворРасслитеbertСлепClauгубеСухоМуроГлуз
губедоподеятGebrмесяпосуKennMielHitaИллюTimeSnooАртиWindLoveRuyaДревВетлавто
ABL0CHEVхороChirtracАртипазлпазлProSВысоинстRhinWindCleaVitaлинеPhilуведSalv
Мт-1связEmilЛитРАнтоЛитРHappЛитРHerzRockЛитРXVIIРоссИницДаниБеловласИллюКари
игракиноТаразаниDeboWishHeavThisArduЕвроБулгЛапиАнонVIIIAlleВыпуКрылСиниEdou
DiarСоковузоMakeТопо2002цифрЗдандругScotначаHenrBackThomМаксмесямесямесяДени
сумоМаляТурцBerlГуба115xSpirРагмхудоДубрШокаУказPsyc
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39919

PspvekZaslal: 11.08.2019 17:04    Pedmt: Citovat

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB