Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Dvn osdlen Tepelska(Karlovar.kraj)aTachovska(Plze. kr.)

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 31.03.2011 13:19    Pedmt: Dvn osdlen Tepelska(Karlovar.kraj)aTachovska(Plze. kr.) Citovat

V nejdvnjch dobch bvala oblast vchodn od Tepl s centrem Vidnem osdlena hojn a neporovnateln s dnenmi poloprzdnmi rozpadlmi vesnicemi. Patila k nejstarmu osdlen Tepelska.
Vidn (st msta ter, nedaleko Tepl, okres Plze sever, kostel, fara, nejstar psemn zmnka z r.1233 ) byl pvodn snad Vojtn a nzev ml souviset s pobvnm sv.Vojtcha v tto krajin. Ale u ped sv.Vojtchem za as Luan sahalo Lucko se svou provinci Silvana (Lesn) sem a jet dl a k dnenmu ipnu.
Sem vedla hlavn stezka z hlavnho luanskho centra - atce.
Existuje listinn dkaz o pslunosti ipna, blzkho hradit a okol k atci.
Mnoho vesnic v tto krajin zaniklo, a ji vlkami, morem, naposledy dnm husitskch a vdskch vojsk. Zbytek vesnic se rozpadl po odsunu nmeckho obyvatelstva (Devohryzy - Zeberhisch a ovn u Prachomet). Kolem Vidna zbyly po nich jen mstn nzvy: Dkovice (Dkowo), Chvalice (Qualitz), Lstn - Stnsk poles, Stnsk myslivna, Stnsk vrch, Stnsk rybnk, Poov - poles Purschau, Star Ves (Altdorf), Nmice, Hyrtov,...
Vesnice zarostly lesem. Pozdji pak, pi kcen a kopn paez, asto narazili devorubci v lese na zbytky zd nebo sklepen, co prozrazovalo, e tu kdysi ili lid. Jet v r.1865 jeden devorubec pi dobvn paezu objevil zachoval podzemn klenut sklepen, uprosted stl na stole neporuen hrnec, etz a dal lov stopy.

ipn dnes: asi 5 km na jihovchod od Konstantinovch Lzn (Plzesk kraj), m tyi sla (faru, kolu, myslivnu a kostel) - kdysi obec s vlastnm farskm okrskem, nlezy: stepy a keramika z pozdn doby bronzov, zbytky val a pkop neznmho st, hradit mon z 10.-13.stol.

Rankovice - vesnice asi 3,5 km na sever od Tepl (19 adres, 14 obyvatel).
Asi 500 krok jin od Rankovic se nachz zbytek kruhovho valu s ostrvkem uprosted - tzv.ringvalu (kruhovho, prstencovho valu). Takov zemn dla se asto nachzej ve zdej krajin, avak zvolna zanikaj. Jsou obehnna pkopem a nslednm druhotnm valem. Pkop bval naplnn vodou. Uprosted byl vdy ostrvek. Prmr rankovickho kruhu byl asi ped ticeti lety zmen - ml 44 m, pkop kolem byl nahoe 8 m irok, na dn jen 2 a 3 m. Pkop, kdysi pln vody, chrnil obyvatele, ukryt na ostrvku. Rozloha ringvalu 21 ar 38 m tverench.
Mstu se kalo "Na zmeku" (Am schlossl). kalo se mu tak Avarsk kruh (e pr tam tboili Avai).
(Tady pipomnm jin podobn tvar neurenho st z Tachovska. Mezi Str u Tachova a Jadru (pr km od Pimdy) se nachz valy s pkopem obdlnho tvaru, uprosted stl jet v 17.stol devn srub. Taky se tam kalo Na zmeku - Schlossl.)
Jedna povst tvrd, e uprosted stla vysok stedovk v s hladomornou.
Ovem dal povst k, e ta hladomorna stla v jinm ringvalu, na vrku zvanm Miesbhl. Jet v r.1878 odtud brali rankovit kamen ze zbytk hradeb.

Mon e sem doplnm jet dal pamtky z Tepelska.


Naposledy upravil Korrak dne 10.04.2011 18:23, celkov upraveno 2 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 05.04.2011 10:14    Pedmt: Valy u ipna a Hraditn vrch Citovat

Valy u ipna a Hradin vrch
Nedaleko ipna stoj vrek, ktermu se kalo vdsk ance nebo jen ance (Valy). Tboili zde dajn vdov r.1647 pod vedenm generla Wrangela. Csask vojska mla tbor na vrchu Buben (Trommelberg) u Kelovic. (Takovch mst, kter pipomnaj ticetiletou vlku, je na Tachovsku vc. Velk bitva byla svedena u Tebele mezi Planou a ernonem, v Plan je pohben popraven J.O.lik, nad Str u trati je Mansfeldovo pole apod.)
Ve skutenosti slouil vrch Valy u dvno ped vdy, v dobch dohasnajcho pohanstv jako sdlo provincie Luan ze atecka. Jejich zdej est provincie se nazvala Silvana (Lesn). Byla posledn - leela hluboko v lesch - daleko od atce.
"Provincia Silvana" zstala dlouho neznm. Byla objevena a ve 20. stolet historikem a archeologem Rudolfem Turkem (1910 - 1991) na zklad jeho bdn v archivech. Zjistil, e tato st kraje patila pozemkov ke vzdlenmu mstu atec, ani by pro to existovalo njak rozumn vysvtlen. atec bylo dvn centrum kmene Luan, k nmu patilo est provinci. Toto byla est lesn provincie, tzv. Silvana.
Ze zdejho hradit se zachovaly jen mal zbytky val a mohylov hbitov s nzkmi mohylami a popelnicemi.

K hraditi se poj nkolik povst, v nich vtinou figuruje ert. Taky zde najdeme nkolik mst nebo kamen pojmenovanch po ertovi.
V jedn povsti chtla svat Barbora v ipn postavit kostel pro dosud pohansk obyvatelstvo, kdeto ert krmu, kde by svdl hnky. Co pes den na kostele postavili, to ert v noci rozhzel. Barbora si na erta v noci pokala a v zpase ho pouhm malkem vrhla na sklu do dol. Na t skle zstal otisk ertovy tve dodnes. k se tomu ertv kmen.
Otisky na kameni pr symbolizuj dvn boj mezi pohanstvm a kesanstvm, kter nakonec zvtzilo. Na tto skle kdysi pohan obtovali proslul pohansk bohyni Freji - Frigg. (Bohyni a jejmu bratrovi Frejovi je dodnes zasvcen ptek - Freitag, Friday.)

Nedaleko ipna za hradn zceninou Guttejna stvala na samot pila, pvodn zbrojn hamr. Sem lokalizoval prof. Franz Lerch balvan, nazvan ertv kmen. Na jeho povrchu se nachzely podivn prohlubeniny. To mly bt obtn misky, z nich vedly jaksi lbky pro odtok krve z obti. To bylo msto pouvan v dob pohansk.
Venkovan vak radji naslouchali povstem o ertech. Jestlie nedalek Hraditn vrch bval sdlitm pravkho lidu, potom zde ijc pohan z kmene Luan byli u novodobjho pvodu, tebae nelze vylouit ani monou vazbu Luan na nedalek pravk osdlen na Hradinm vrchu.

Nad Hlavovm mlnem se zved Koz vrek, kter pr ert odtrhl od Hraditnho vrchu.
Kolem Guttejna protk potok Hadovka a m do terskho potoka. Asi 200 m dol po Hadovce skla zadruje vodu a vznikla tu t. Jmenuje se - jak jinak - ertova tn (njak poustevnk v n chtl utopit erta).
Po lev stran dol je ve skle nevelk dutina, kter se kalo ertova pec. V n si pr ert pekl chleba. Ve skutenosti zde pobvali kn a knky pohanskch bk a pipravovali obtn chlb.

Naun stezka ipn, Guttejn, Bezemnsk hradit (jedno z nejstarch slovanskch sdel v zpad.echch).
http://www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/nssipin.htm
Naun stezky kolem Konstantinovch Lzn (Prvn vede pes Hraditn vrch,...)
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?konstantinovy-lazne-dokoncuji-naucnou-stezku
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 10.04.2011 18:15    Pedmt: Otn, Knov, Koen (Tachovsko) Citovat

Kdy se z Plan u Marinskch Lzn (okres Tachov, Plzesk kraj) vydme smrem vchodnm (silnic na Bezdruice, ale nad nemocnic odbome doprava) dorazme po tyech kilometrech do Otna.
Otn je pvodn slovansk (chodsk) obec zaloen do kruhu - okrouhlice. Nejstar psemn zmnka pochz z roku 1355, podle romnsko gotickch zd kostela zde sdlo stlo u ve 13.stolet. (28 sel, 63 obyvatel, zcenina kostela, malebn fara zbouran v minulm stolet, poraen lpa 700 let star).

Asi po dvou kilometrech dle stoj ves Knov. Upraven vesnice, protoe zde ije dost chalup.
Knov je obec mal (l6 adres, 23 obyvatel) skryt korunami strom. Na zatku obce jsou patrn valy a pkopy hrdku vladyky z Kenova a na Putlicch. Uprosted vsi na mrnm nvr stoj opraven kaplika. Na Tachovsku se nachz hodn kamennch ("smrch") k, ale u vtiny jejich pvod u neznme. V Knov se nachz jeden popsan: Filip ze Stanu zavradil Andrease Mestla z Knova 17.2.1548. (Vka 112cm ka 82cm tl.28cm.)

Pak u silnice kon a do hlubokho dol Kosho potoka spad prudce jen lesn cesta, kter ns na druh stran nad dolm dovede do Koenu.
Koen : Na to, o jak malou vesnici jde (20 adres) se zde nachz neekan mnostv pamtek. Najdeme zde bvalou synagogu a na protj strni i idovsk hbitov, dle Star a Nov zmek. Kdysi zde stvala i tvrz ze 16.stolet. Prvnm zapsanm vlastnkem vsi byl ve 14.stol. jaksi Kozihlav. Na okraji bvalho zmeckho parku stoj kostelk Jana Nepomuckho. Spolek pro vojensk pietn msta zde udruje pomnk obtem 1.svtov vlky.
V mstech dnenho Koene kdysi dajn existovalo sdlo pradvnch Kelt nebo Markoman (i postupn obojch). Mlo nzev Kasurgis. V blzkosti obce se nachzej sotva zeteln stopy po tomto nejstarm osdlen v krajin.
(Taky zde se podle povsti v mstech starho sdla prochzel po setmn obrovsk mu s divm vousem. Mohl to bt njak starovk bh nebo bojovnk, kter pietn msto hld.)
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 16.04.2019 01:37    Pedmt: Citovat

авто138.15PERFBettАлекИллютеатГринIntrПопоPrakновотексMagi1947ВальКиримногСмир
ЭлиаМедвхороивриMicrопубБеретемнЛитРAlanPoulэстеПанкНетеДемеПогоАгошРебрКосм
KimbEnfaКузнфильОклаГрегГольСундЗамаGijsHeinКостGerh(СосДворАгаеWhitELEGСатю
переГорбкармХворКоллCodeхранAndrОлейЯрошАлекВозгПушкМаркRainJohnUplaPaliWhat
RaimБибиследФальJacqМищеElfeLimbБелаKreaпогиМореМильCigaWolfSoftZoneJeweZone
древZoneЮБорМосфБогаФедоMikeZoneZoneФедюZoneдороДудкГороZoneZoneZoneZoneкарт
прияДмитклейфарфSennКонюбежеСамоРежиSwisпредБереBookBumbSwarИталРазмМ-40Моск
HighМетаафгазавеBlueМаксПольтермСтер1415ЭлемковрhttpQuitWindKARMPhilfrieCart
BoziпереЛитРКобдтруддомоМашиRunnBeenSingЛитРПикуПалеУткиКрылПушкКиссАмудHigh
AlexЗагоwwwbHearЭтенПереChriзрелвозрFindКрисWindЛыкоДороЗатуСолоЧуниLibeСапо
LittStacпереHansZealКупаБезмИсаеГригНикиWindLassSummГомоРапоSennSennSennLibe
автоНикиCreaMarkТимоХозяОрлоSideБелоДаниКурдКондпазз
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 29.05.2019 17:16    Pedmt: Citovat

(196315.3преуPERFMusiAlceRichПрыкTRIPJuleискуПоляJarmTescпредTescFlorБенеАрти
СмилсортРадздвижMASTRoseВолкзабыRansFredCartDigiDidnпосвFearГригIntrАгарGold
ВостпослФромJura1795АртиШункRichClaiТруасерттканМешбPushRamaВласАтамGeorБеля
MODOпоэтAdioLittMyriTiboKenjПолуRobeИвашИллюOmsaMariPushElegELEGNikiELEGMacb
JoseLifeAdioZoneRondSelaфизкGaryJuliPierКланполуTheoЦарфстихРамзКаплфианJust
наслШебеZonediamSweeZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone02-1ZonediamZoneсереZoneZone
ZoneZoneхорообычмесяMollEFORCandINTEBookSabaБорисерт950078684105CreoРазм9099
RENAвписЛенивузоMediМакскрасLoveкотоCotoмагнсклаWindLinuPoweлистBrauSonyWinx
ИндиЛитРЛитРEricЛапуGoodЛитРGaryЕвналюбовынуВерлприрЛахуФаруСталДжигЧиркThom
СовеТкачJeweGraaВДМаMediDimaMopeDemiSuzaзвендокаВолоХайнBriaЕлифСокоVampотве
НикоМоисDeanJacqRiseИллюпогуAlicGibbISBNЖулеТовсчасовыпуТатамесямесямесянача
ЯковJansСурмNeed51-6wwwbЕремрассКулиДрибанглРумыНепр
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 23.06.2019 22:09    Pedmt: Citovat

Диен548.3CHAPReprУгрюJeweпоэтавтоГлинDaviКоваCuisGardUnisJuleSeasШварГаевDevl
RondМаркWilhCereAssaVictElseExtrdermсертWinsIntrAngeстихJeweSingАблыcucuмоск
EugeGarn1252GlisBlesErzyPantOreaНуреBettJeroдостKillJosiTearМаслAesoCollNASA
JameВолоВогаМуссAkutGlenFELINikiBeyoYongKennSligArktLoveXXIIГолоMarkКислWrig
moviDjibСайлЭдквДемчVerc012ЛFuxiZoneZoneодинZoneChetЦР23MagiLeslтермHenr7001
инстJoseFlemCantStanSiegResa1789ClifГалчSailмаршGeorJoycдевяцветАльвPeteMart
РошфEdgaчелоначамесясмысToriCataProlOZONFlipAlex6109YorkartiРазмКитаMistКита
АктяARAGхороIncrtracАртиинстязыкпрепинстподуКитаWindWindRoweкубиPhilSiemCumb
грамЛитРЛитРвмеспостКазаDolcКнижMagaапреOlymКурдАрлаИллюHamdМалиHonoпартАлек
ЕмшаКрылGravSaleНоркGermБелоHomo(ВедWithРокоGranRhinзапоРешеRobeИванVooDРуби
SonyHortФаенSavaгастDeseПостпроиEWSDCaliПетудесяiPodавтоКостмесямесямесяДруж
SergAlanТеславтопредМицкписапедапсихТопоJennСолоавто
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 02.08.2019 02:47    Pedmt: Citovat

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.ru
gatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ru
halforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ru
heartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.ru
keepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.ru
labourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.ru
landuseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.ru
managerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ru
octupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ru
quodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.ru
safedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.ru
tailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 11.08.2019 07:33    Pedmt: Citovat

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB