Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Pohanstv a rytsv

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 23.12.2008 12:05    Pedmt: Pohanstv a rytsv Citovat

Nemm te na mysli dn politick partaje (i kdy v tomto tmatu to eit tak meme). Momentln ale myslm nco jinho. Nedvno jsem toti dostal takov dv zvlt otzky, zda ke slovansk ve (tud i k dnenmu rodnov) se d pipojit ideje rytstv a zda je rytstv zleitost pouze kesanskou. Na tyto dv otzky jsem nedokzal odpovdt. Sm jsem si dokzal pedstavit pohanskho ryte a proto jsem ekl, e je to klidn mon, protoe slovansk kulty existovali pomrn dlouho, nkde do 12. i a 14. stolet. Navc se domnvm, e rytstv nen zleitost pouze kesansk. Jak by jste na tyto otzky odpovdli vy?

Podstatou otzky bylo rytstv jako takov, nikoli teba kurtoazie, by ta sice tak k tomu pat. Take zle jen na vs jak odpovte.

Pedem dkuji za odpovdi.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 05.01.2009 18:46    Pedmt: Citovat

Asi takto: ryt jako typ bojovnka - obrnnho jezdce na koni - je co se te nboenstv neutrln, i pohan mohl teoreticky vzato tmto zpsobem bojovat. Co se ale te ideologie rytstv a jeho spoleenskho postaven a rytskch d, tak je to vc ist kesansk. A vlastn rytsk dy zaaly vznikat v souvislosti s kovmi vpravami - nejen do Palestiny, ale i proti zbylm pohanm kolem Baltskho moe, nebo podle stedovk ideologie bylo hlavnm kolem ryte ochraovat a prosazovat kesanstv. Proto je pedstava "pohanskho ryte" v ideov-sociln rovin nesmysl sm o sob.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 05.01.2009 20:09    Pedmt: Citovat

Vtoslav napsal:
Asi takto: ryt jako typ bojovnka - obrnnho jezdce na koni - je co se te nboenstv neutrln, i pohan mohl teoreticky vzato tmto zpsobem bojovat. Co se ale te ideologie rytstv a jeho spoleenskho postaven a rytskch d, tak je to vc ist kesansk. A vlastn rytsk dy zaaly vznikat v souvislosti s kovmi vpravami - nejen do Palestiny, ale i proti zbylm pohanm kolem Baltskho moe, nebo podle stedovk ideologie bylo hlavnm kolem ryte ochraovat a prosazovat kesanstv. Proto je pedstava "pohanskho ryte" v ideov-sociln rovin nesmysl sm o sob.


Rytsk dy (sprvn duchovn vojensko-rytsk) jsou jasn, protoe to byly crkevn organizace a ryti byli bojovnci duchovn. Trochu mi to ale pipomn druinu veleknze boha Svantovta na Rujn. Ta druina byla sloen ze t set jezdc. Jinak jsem pes vyhledava nael njak informace a zmnky o pohanskch rytch, take pedpokldm, e ryti byli, ale lo spe o vrstvu, kterou bychom spe nazvali druinky. Klienteln drun systm vznikal u bhem sthovn nrod. Tak jsem si uvdomil, e hlavn podstatou rytstv nen kurtoazie, dvoen se dmm, ast na turnajch ani dn ideologie, nbr prost vrnost ke svmu pnovi. To ostatn se piadilo k rytstv a pozdji s postupnm vvojem spolenosti. Tak jsem se setkal se zmnkou o muslimskch rytch, take jsem pesvden, e rytstv nen pouze zleitost kesanskou. Maurt ryti z Pyrenejskho poloostrova pr vynikali nad evropskmi ryti v bsnictv a Abbsovci v Bagddu dajn zaloili jaksi rytsk d (samozejm nikoli mnisk).


(Slovansk) "ern ryt" (Ivan Bilibin 1876-1942)
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 06.01.2009 09:50    Pedmt: Citovat

Jene prv kesansk ideologie je to, co odliuje ryte od "obyejnho" jzdnho bojovnka v tk zbroji. Pokud nco podobnho vzniklo u muslim, tak to byla jen reakce na spchy kesanskch ryt, kdy bylo jen kesanstv zamnno jemu blzkm islmem. Slovan mli jzdu od nepamti, ale mluvit o nich jako o rytch by bylo zcela chybn, stejn jako nebude za ryte povaovat teba Huny, i kdy vedli toky na konch. Slovant jzdn bojovnci byli navc vdy jen lehce ozbrojeni, kvli nedostatku eleza a tak hbitjmu zpsobu boje. Sp by m zajmala situace na Litv, kter pijala kest a ve 14. stolet, zda tam v reakci na kesansk ryte (kte na n toili) ke vzniku obdobn vrstvy elitnch jzdnch bojovnk nedolo.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 07.01.2009 13:02    Pedmt: Citovat

Vtoslav napsal:
Jene prv kesansk ideologie je to, co odliuje ryte od "obyejnho" jzdnho bojovnka v tk zbroji. Pokud nco podobnho vzniklo u muslim, tak to byla jen reakce na spchy kesanskch ryt, kdy bylo jen kesanstv zamnno jemu blzkm islmem. Slovan mli jzdu od nepamti, ale mluvit o nich jako o rytch by bylo zcela chybn, stejn jako nebude za ryte povaovat teba Huny, i kdy vedli toky na konch. Slovant jzdn bojovnci byli navc vdy jen lehce ozbrojeni, kvli nedostatku eleza a tak hbitjmu zpsobu boje. Sp by m zajmala situace na Litv, kter pijala kest a ve 14. stolet, zda tam v reakci na kesansk ryte (kte na n toili) ke vzniku obdobn vrstvy elitnch jzdnch bojovnk nedolo.


Ryte neuruje brnn ani ideologie. Ryt je lechtic i len druiny loajln svmu pnovi. lechta se vyvinula z druink. Kad nelnk ml sv druinky. J jsem sice te definoval rytstv na zklad klienteln drunho systmu a lenho systmu, ale tomu jaksi odporuje fakt, e o rytch se poprv setkvme v souvislosti se Sarmaty, kte zcela urit nebyli kesan. Sarmatov jsou blzc pbuzn Skyt, Avar i Hun. V irskch povstech se zase objevuje jaksi d ryt rud vtve.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 07.01.2009 23:26    Pedmt: Citovat

Te u je to jen spor o slovka. J toti km, e elitn jzdn bojovnk nen automaticky tot co ryt. S rytem je u spjat ideologie, kter vznikla na zklad kesanstv. Systm lenn loajality na pnovi byl tak pedkesanskm nrodm neznm, takov pojet vzniklo a v kesansk Evrop. Z tohoto pohledu mluvit o elitnch sarmatskch jzdnch bojovncch jako o rytch je nesprvn. Pokud ale za ryte povauje jakhokoliv elitnho dobe vyzbrojenho a vycvienho vlenka tocho na koni, tak to vc pln mn, ale j takov pojet povauji za nesprvn.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 07.01.2009 23:28    Pedmt: Citovat

DVM NA VDOM, E PRO LEP PEHLEDNOST JSEM TOTO TMA PEJMENOVAL A PESUNUL DO VHODNJ SEKCE.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 07.01.2009 23:36    Pedmt: Citovat

Vtoslav napsal:
DVM NA VDOM, E PRO LEP PEHLEDNOST JSEM TOTO TMA PEJMENOVAL A PESUNUL DO VHODNJ SEKCE.


Nevad, jen jsem musel to tma chvli hledat.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 07.01.2009 23:46    Pedmt: Citovat

Vtoslav napsal:
Te u je to jen spor o slovka. J toti km, e elitn jzdn bojovnk nen automaticky tot co ryt. S rytem je u spjat ideologie, kter vznikla na zklad kesanstv. Systm lenn loajality na pnovi byl tak pedkesanskm nrodm neznm, takov pojet vzniklo a v kesansk Evrop. Z tohoto pohledu mluvit o elitnch sarmatskch jzdnch bojovncch jako o rytch je nesprvn. Pokud ale za ryte povauje jakhokoliv elitnho dobe vyzbrojenho a vycvienho vlenka tocho na koni, tak to vc pln mn, ale j takov pojet povauji za nesprvn.


M tvrzen se zakld na tom, e lenn systm nen zase a tak daleko od drunho klientelnho systmu. Navc nachzm legendy o pohanskch rytch: Legenda v souvislosti s kostelem sv. Mikule v Mikulovicch vyprv, e jednomu pohanskmu ryti pi lovu v lesch nhle zkil cestu medvd, ale rytv zbrojno (kter byl kesan) se v nouzi modlil ke sv. Mikuli o pomoc. Medvd pot zvolil jinou cestu a ryte nechal v klidu odejt...

Je jist, e v tehdejch slovanskch kmenech ryti bt nemohli, ovem pi utven stt u to bt mon bylo (echov pijali kesanstv v 9. stolet a kne Boivoj prokazateln uctval pohansk modly).
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
IgorZaloen: 5.2.2008
Pspvky: 40

PspvekZaslal: 09.01.2009 12:54    Pedmt: Citovat

Ven pnov, dovolte m tak se zapojit do vai diskuse.
Myslm, e te tak trochu slovkate oba Very Happy . Slovo ryt je jak vichni dobe znme od nmeckho ritter a to od reiter, co doslova znamen jezdec. To sam je tak v dalch jazycch, nap. francouzky. Kdy vynechme kurtoazii, tak nm z toho moc nezbude. Navc, to co znme jako ryt vzniklo v jin Francii v dob Katar. Trubadi a ryti jsou produkt idelu ivota u nich. Podobn na tom byli Maurov. Zpadoevrosk ponmn v t dob bylo jin. Byl to prost druink, vborn bojovnk (nechme te stranou duchovn dy z dob k. vprav). Mlokdo si uvdomuje, e pod v t dob se armdy skldaly hlavn z pchoty a jzda byla vyhrazena nobilit. Proto se obas zamuje stav s funknost Laughing
Co se te ryte jako obrnnho jezdce, tak prvn byli doopravdy Sarmat, a pak je od nich pevzali Peran a Byzantinci (katafrakti - cathaphractoi) a mimo vbornch bojovnku ji tvoili i lenov nobility. Take i forma druinka je sprvn. Lnn systm vznikal a mnohem pozdji a nap. mnoho ryt nebylo svobodnch! (nesmlo se napr. enit a pod. ppadn byli prodn jinmu lenovy nobility). U Slovan nobilitu tvoili jednak knata a jednak vladykov. Druinci se stali nobilitou pozdji. Co se te ryt jako elitnch ochrnc njakch hodnot, tak kad svatin mla svoji modern eeno ochranku Very Happy . Mnoho z ns m zait, e ryt je obrnn jezdec-lechtic na koni. Nen tomu ale tak. I mnoho lehkch jezdc patilo i v Evrop do tdy ryt a navc v jinch stech svta to byli tak pci. Ryt je skrtka elitn bojovnk, vbec n len nobility (a do cca 13. stolet nebyl titul penosn ani ddin), kter si to vydobil svoj vlenou innost. Nemusel bt jezdec a u vbec ne obrnn.A od 14. stolet osvdoval i jin vlastnosti (vlyv katar), stal se ddinm titulem a nejnim lenem nobility. Take, abych to zhrnul. Slovant druinci a elitn bojovnci jsou v naem ponmn ryti. Very Happy
Igor
p.s. ale stejn me to pijde jen jako slovkaen, protoe jak je rozdl mezi rytem a pslunkem elitnho tvaru, absolventem kvalitn vojensk koly??? Anebo druinou nap. Jarovta? Laughing
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
SlavibojZaloen: 23.12.2008
Pspvky: 11

PspvekZaslal: 22.01.2009 18:00    Pedmt: Citovat

Igor napsal:
Ven pnov, dovolte m tak se zapojit do vai diskuse.
Myslm, e te tak trochu slovkate oba Very Happy . Slovo ryt je jak vichni dobe znme od nmeckho ritter a to od reiter, co doslova znamen jezdec. To sam je tak v dalch jazycch, nap. francouzky. Kdy vynechme kurtoazii, tak nm z toho moc nezbude. Navc, to co znme jako ryt vzniklo v jin Francii v dob Katar. Trubadi a ryti jsou produkt idelu ivota u nich. Podobn na tom byli Maurov. Zpadoevrosk ponmn v t dob bylo jin. Byl to prost druink, vborn bojovnk (nechme te stranou duchovn dy z dob k. vprav). Mlokdo si uvdomuje, e pod v t dob se armdy skldaly hlavn z pchoty a jzda byla vyhrazena nobilit. Proto se obas zamuje stav s funknost Laughing
Co se te ryte jako obrnnho jezdce, tak prvn byli doopravdy Sarmat, a pak je od nich pevzali Peran a Byzantinci (katafrakti - cathaphractoi) a mimo vbornch bojovnku ji tvoili i lenov nobility. Take i forma druinka je sprvn. Lnn systm vznikal a mnohem pozdji a nap. mnoho ryt nebylo svobodnch! (nesmlo se napr. enit a pod. ppadn byli prodn jinmu lenovy nobility). U Slovan nobilitu tvoili jednak knata a jednak vladykov. Druinci se stali nobilitou pozdji. Co se te ryt jako elitnch ochrnc njakch hodnot, tak kad svatin mla svoji modern eeno ochranku Very Happy . Mnoho z ns m zait, e ryt je obrnn jezdec-lechtic na koni. Nen tomu ale tak. I mnoho lehkch jezdc patilo i v Evrop do tdy ryt a navc v jinch stech svta to byli tak pci. Ryt je skrtka elitn bojovnk, vbec n len nobility (a do cca 13. stolet nebyl titul penosn ani ddin), kter si to vydobil svoj vlenou innost. Nemusel bt jezdec a u vbec ne obrnn.A od 14. stolet osvdoval i jin vlastnosti (vlyv katar), stal se ddinm titulem a nejnim lenem nobility. Take, abych to zhrnul. Slovant druinci a elitn bojovnci jsou v naem ponmn ryti. Very Happy
Igor
p.s. ale stejn me to pijde jen jako slovkaen, protoe jak je rozdl mezi rytem a pslunkem elitnho tvaru, absolventem kvalitn vojensk koly??? Anebo druinou nap. Jarovta? Laughing


Pravda, nae debata zaala jaksi skomrat. A na tu historii rytstv musm souhlasit se vm co jsi napsal. Je pravda, e lid z oblasti Provence a Languedoku byli jemnjch zpsob a pedevm trubadi pochzej odtamtud, ale tm podle m cel vet k rytstv kon. Ta takzvan katarsk hereze nemla na rytstv podle m dn vliv, protoe katai odsuzovali zabjen, kdeto ryt jakoto bojovnk zabjet musel. Katai tak zakazovali jst maso, kdeto bojovnk by bez masa zeslbnul. Zkrtka pi kov vprav proti Albigenskm se nezmohl dn velk katarsk odpor a katai se vcemn spolhali na katolky. Dokonal (vy katarsk vrstva) mnohdy radji naskkali sami do ohn, ne aby ekali na to, a je njak kik run zamorduje. Very Happy

Jednoznan velk vliv na rytstv mli Frankov, kte se velice zamovali na jzdu, co nen u Germn neobvykl. Kdy byzantsk generl Belisarus vtrhl do krlovstv Vandal v severn Africe, tak musel elit obrovsk vandalsk jzd. Proto nejsem toho nzoru, e jzda byla vyhrazena pouze nobilit. Na rytstv mli velk vliv tak Norman. Jejich jzda zprvu hzela otpy, ale postupn je nahradily voln dren kop.

PS: Tenhle pspvek je takov men off topic, protoe neobsahuje nic o Slovanech a kvli tomu se samozejm omlouvm. Shocked
Ve ji vicemn napsal Igor.

Igor napsal:
...
p.s. ale stejn me to pijde jen jako slovkaen, protoe jak je rozdl mezi rytem a pslunkem elitnho tvaru, absolventem kvalitn vojensk koly??? Anebo druinou nap. Jarovta? Laughing


J se domnvm, e to co odliuje ryte a bojary od katafrakt a od vech tch ostatnch jezdc a bojovnk je prv presti a jejich urozen krev. M to alespo tak pipad. Jistmi faktory me bt tak hrdost, odvaha a est, kter by mli bt u nich tak prioritou.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
cai123Zaloen: 16.10.2018
Pspvky: 85

PspvekZaslal: 16.10.2018 03:45    Pedmt: cai123 Citovat

cai123 10.16
louis vuitton outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
tiffany outlet
ralph lauren sale clearance uk
cheap jordan shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
uggs outlet
cheap air jordans
nike cortez classic
hermes outlet
converse outlet
pandora charms
michael kors outlet store
rangers jersey
birkenstock outlet store
birkenstock shoes
retro 11
asics outlet store
twins jerseys
timberland shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet store
coach outlet store online
kate spade handbags
adidas originals
skechers outlet
nike free 5.0
adidas ultra boost
pandora sale clearance
uggs outlet store
ysl handbags
coach factorty outlet store
cartier watches
reebok outlet
timberland shoes
longchamp outlet
coach factory outlet online
columbia outlet
pandora charms outlet
nike huarache shoes
kate spade bags
pg 2 shoes
canada goose outlet
tiffany and co jewelry
moncler jackets
oakley sunglasses outlet
canada goose outlet
durant shoes
fitflops uk
nike zoom shoes
michael kors canada
nike shox shoes
pandora charms sale clearance
padres jerseys
ugg outlet online
adidas nmd r1
fitflops sale
uggs outlet
canada goose outlet
longchamp
air max 95
pandora outlet
air max
canada goose outlet
ralph lauren outlet online
nike air presto
michael kors outlet store
coach outlet online
air max 1
pandora charms sale
nike zoom
christian louboutin shoes
diamondbacks jerseys
adidas outlet online
pandora jewelry
canada goose
red bottom heels
ralph lauren uk
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
kate spade outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
longchamp outlet online
devil rays jerseys
mont blanc pens
louis vuitton outlet store
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
christian louboutin shoes
kate spade outlet
louis vuitton outlet
jimmy choo outlet
ugg canada
cai123 10.16
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 17.04.2019 16:05    Pedmt: Citovat

горо408.8CHAPAtneрекоБайдWireFranПолеJerzJuleРоссПавлСредDancСпусXVIITescПоче
lineрастGreeПавлКита25-1DottAtlaсертLaurTwisMaxiистоChriстерсторСултPatrBlen
WellAhavPalmColgКрупSorePantKweiЕремВыхоBonuGrimсертEasyWindFELIThieНезаувле
MichСтепMyriVIIISelaFeliPaliNikiNikiакваЛеслPetePeteРоквGeorНакаБахтДробAndy
MiyoFlasдругMORGZoneХолоAndrJannRusiZoneтрагZoneZoneHenrZoneZoneСмирZorbСоде
PaulАндрPedrДмитВайнМамоакадJohnПоноXVIIStepAstoМуслТюльотлиКиссКалиWillкниг
AntoПервукраАНСеMCS1DAXXчернKronStopSylvCrazWhitSQuiCharFiesESSGBestМихаHyun
GareMataкомпзренClasValiупакWorlподаВысодеморедкIrisMarcMoleязыкBrauКамоGucc
AdvaЛитРMacrЛитРЛеслЛитРZiehСодеЛитРЛитРЛитРXVIIDaviXVIIKareИллюHenrсторWedn
AnnePresполь(ПетBrowXVIIDiorВыпуSemiMichИльчВыпуwwwbБасоDaviхаратортбищзOZON
книгCharНефеДмитлюдьотлиСергRobeШеффPoliстилколичитаПригSundMCS1MCS1MCS1Земц
ЕвсеErinsneaстихДегтчемпБараСаплЦветСтраMPEGAdobпреп
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 31.05.2019 06:10    Pedmt: Citovat

эксп293.5liveBettcuddDiscБхагImtiFernBizzоборМонтШвецFiskЛомуJennнача10-21280
ScalАлекОИИвOrieМоисTescChefTramXBOXOlivLuxuChanKetmсупеTrisCump012-GarnWill
ColgSympПоцесертRougJackJeweActiMartПравCathпереSieLSmilInviPhotМинаdefiEnjo
РазмHarrиздамастМихаВишнЦветNikiviscручеModeSincVoguВалоJohnдрузDuanповеПерв
БутаМубеMariGeorКолуUrsuкараSwarZoneZoneсторArtsFuxiMarlязыкменяSwarГовоBRCG
MiyoLuigГорбАлекAlexMinkубийРыжакоммКолеGoreразнразнKneeсоврпросПрабКоннлите
МедвВиктфарфатмоTaniпроиBillArdoNardDigiРогоDeutVladWildАртипласsterPoweWind
STARNISSDreaвузоEnigAlabХолоFaunотлистилинсткартWindmailWindCrayDeLoTefaManc
FD91BridЛитРКабаЛитРЛитРпаззПучкЛитРLukiЛитРReesсемиоднаMicrJacqихтиEditКрун
арбиКозлиспрLeonGratМГорСтридомаBobbBellсезаVERYСамообучребекласЛариMarkJurg
NeveМаштШеваЦукеJohnЯковавтоГендЗемцАндрmotiArouсемеисприммуTaniTaniTaniЧезл
НашиКолеDiagИванХухлThamLoveClivVaneавтоТопоАртеУШек
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 25.06.2019 14:14    Pedmt: Citovat

крас253.8лечеPERFСодеИллюАндрEasyАмерJeweорнаСевеHaraчелоГайдHenrМонтПавлмног
БыставтоBeveОвчиBinhSonaGiulJeweотдевузоУчасAudiGreaKirtоблаForeTheyBangRose
StevРакоСлавJamiслужритуГримSunsOreaCotoтаблEricСчасНоскИллюСодеInteчитаModo
FastDownБороMathvirtJameСодечитаСодеГоппискуChriJeffArktOmatкармVentWeniMODO
ЧмелмолнMacbПронЗаваRoxyВоскНекрSonaТеннуничRobeхудоCircКешоОглаZoneЩербИллю
ZoneZoneZoneZoneZoneПызиZoneZoneZoneZoneZoneZoneрисуZoneChetZoneZoneJoseZone
ZoneZoneзавопроиSlyGфарфТамбавтоStieзелеMamoиллюKrisFranСемеКита1455MistSauv
HeliполоначаспецEasyРудыXK10бумаиздеШашефигуавтоwwwrWindwwwnБугрТокаChouвход
WhisсвоеPetetLabЛитРJeweДубрЛитРКалиXVIIХмелLabaязыкВильКочндрамБелоDeniдрам
КурбхотеЛеусGallSuneдебюФомивпечSamuкоктBAFTLewiLindFyodСокодатиТкачКамнНико
КресGuinавтоГеорPeteVirgЯотл197-JaneавтоSylvПавлЛевиSecoИсаеSlyGSlyGSlyGЖура
FighLiviШорогувеШколродиMikeУдалPeteBonuХромхудоJani
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 12.08.2019 21:11    Pedmt: Citovat

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 08.10.2019 04:31    Pedmt: Citovat

Пров270«ЛевINTRJeanGaryдисцFortмузыUriaнаучFronIstvWoodSupeRameСокртундМоро
СверАсмупласMuriVictDaviСивуБереСобиИллюсвящЯковВладОглаhomaБольБурыРозеписа
завелитеКондСветМайтфильсемьВиноПопоГайдЕгорИллюКорнЛениПетрВавиModoCircModo
связРериSelaXVIIСомоСодеЛибеВернЛевиязыкAdriзолоПаноYakuКрутTraiCessCircRoxy
СемеNobeChriрассМякичленMORGФранКостMilaоднаСкреБашиFallHrisЛодыZoneЛайаZone
HoocZoneZoneInxGJohnВилкZoneZoneZoneZoneZoneZoneGentОболZoneZoneZoneОлейZone
ZoneистоПолоРоссAudiхороСироПроиZigmCatzsincрастNeurWateрастпласКитаOlmeАнох
STARTOYO(чехвнешtracValiинстEditПолуParn3277правЛазаКурбWindConnTefaRowePuma
РР00ЛитРмагиЛитРБаррЛитРМакаXVIIПопоЛитРЛитРшестHeinфондПастРумяДаниSereBonu
ЕвгеforeТихоSongСердWindБрее(ВедавиаrealDaviMickFerrрозывозравточастMarkГлав
loveWindXVIIкругавтоКоржСподEnjoАгарКазаЕлькFlowДмитОкулнесеAudiAudiAudiTake
СодеTexaДавыНемцAnkeчитаГлущДолиRudyЩербанглГербПухо
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 11.12.2019 16:57    Pedmt: Citovat

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB