Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

as vlk

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Souasn rodnovrsk hnut
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 06.07.2010 01:12    Pedmt: as vlk Citovat

Pi ten vtahu z prce Jiho Atweriho jsem narazil na zmnku o organizac "as vlk", viz.:

"Z vypravovn toho je zejm vidti, e massy lidu byly tehdy stle pohansk. Konen jet pi r. 1091 pipomn letopis, e se tak v Rostov objevil volchv patrn s podobnmi zmysly, ale tam brzy zahynul. (Niederle, L.: c. d., s. 216-217.) Toto spiknut neslo nzev Схорон еж слобен , staroslovnsky Jedin ochrana vech Slovan Po jeho nespchu vznikl tajn spolek Шаз болк uvnit kterho se z pokolen na pokolen pedvala tato tradice nejprve stn a pozdji vepsna na destikch nazvanch Сбарожu скрuжалu. Tento spolek byl veejn obnoven roku 1991 devti rody rec z ern Rusi -historickho zem v severozpadnm Blorusku na hornm Nmenu. Ti destiky z kry obsahuj npisy: Bh je vechno, Co je dno, to je dno a konen Ve je Bh. Volchv Miloslav Bogomil byl podle slov pedstavitel zmnnho spolku vrchnm recem staroslovanskho boha Triglava zde mnno jako vtlen vech boh vchodnch Slovan od Peruna a k Mokoi. (Samsonov, A. V.:Слабянство . Moskva 2002.)"

Mohl by jste mi prosm nkdo o tto organizaci ci nco vc?

PS: cel vtah je napklad zde: http://bratrstvi.net/2010/07/05/pohanske-reakce-na-pronikani-krestanstvi/ [/url]
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 06.07.2010 07:10    Pedmt: Citovat

Asi ti o tom spolku nikdo nic pesnjho nepov. I kdy takovhle spolky, kter si daly za cl ochranu lidskch sdel nebo spoleenstv, vznikaly po celm svt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 25.07.2010 10:43    Pedmt: Citovat

Ale kdepak, to je star znm firma. S volchvem Bogumil II. jsem se bohmel v Moskv osobn setkal. Je to totln magor, fanatik a manipultor, kter od vcch ve svm spolku, nad kterm m totln kontrolu, vyaduje naprostou poslunost. Vechny ty pohdky o po generace tajn uchovvanm uen, do kterho byl jako posledn zasvcen, si prost vymyslel. Dokonce si ped njakou dobu odsedl pr let ve vzen za vloupn do njak kancele.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 26.07.2010 06:02    Pedmt: Citovat

Tak to moc slavn nevypad. Ale i u ns maj nkte "mgov" a "recov" povst hamink, kterm jde hlavn o zisk, ppadn o ovldn lid.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 28.08.2010 02:37    Pedmt: Citovat

A mohl bys mi o Bogumil II., jeho uen a setkn s nm ci nco vc?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 30.08.2010 14:48    Pedmt: Citovat

Radegast napsal:
A mohl bys mi o Bogumil II., jeho uen a setkn s nm ci nco vc?


Nejjednodu bude asi okoprovat to, co u jsem loni napsal Rodn ve:

Tak jsem byl dnes na besed s volchvem SSO-SRV Bogumilem II. a musm ci, e to, co jsem tam slyel, znan pedilo i m nejhor oekvn. I Hitler by se ml od volchva Bogumila co uit. Beseda spovala v jeho monologu, nebo jet lpe eeno exhibici. Pinou veho zla ve svt jsou samozejm id; a Slovan, co by nejist zstupci bl rasy, jsou pmm vtlenm blho boha (monoteistickho, bh je podle nj vm a ve je bohem), m jsou pedureni vldnout celmu svtu a jen kvli idovsk konspiraci tomu tak nen. Vyzval k veobecn slovansk revoluci, kter smete idovskou nadvldu i vetn tch Slovan, kte pod jejich vlivem odmtaj pijmout jedinou sprvnou (tedy jeho) pravdu. A pak vyzval k nov svtov vlce, kter Slovanm pinese vnou svtovldu (vetn likvidace vech protivcch se element). S ohledem na to, e z 15 milionov Moskvy tam bylo veho vudy asi 30 lid, to vyznvalo ponkud groteskn. Jeho vystupovn vak bylo vyloen manipultorsk. Vypadal jako kozck ataman a kiel a gestikuloval po Hitlerov vzoru, vyhrooval publiku, e pokud nepistoup na jeho pravdu, tak skon kad z nich v totlnm rozkladu, vynucoval si hromadn skandovn hesel, obas se namtkov nkoho z publika zeptal, zda souhlas s tm, co k (dotyn u jen ze strachu o sv zdrav a ivot nemohl ci nic jinho ne ano), opovrhoval vzdlnm a setlost (veker pravda se vejde do skromn kneky, co napsal) a kdy zaal zpvat, bylo toho u i na m moc a musel jsem jet ped koncem zcela zhnusen odejt, sledovn vhrunmi pohledy ostatnch, avak se mi to podailo natst ve zdrav.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 30.08.2010 17:07    Pedmt: Citovat

citace:
I Hitler by se ml od volchva Bogumila co uit.

Vystupovala by nkdy takhle sibisk amanka nebo indinskej aman?
Chovali by se takhle pohant Slovani kolem Labe? Rozhodn se takhle nechovaj ani Horn luit Srbov...
A ml by normln lovk chu se k takovmu volchovi pidat a dokonce bojovat za jeho hesla?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
VladislavZaloen: 9.8.2010
Pspvky: 53

PspvekZaslal: 31.08.2010 07:54    Pedmt: Vladislav Citovat

Bogumil je podle veho magor, ale problm je i v tom, e pokud mme bt objektivn, nememe ho podle m jen tak odbt mvnutm ruky, ignorovnm i vsmchem. I v jeho uen bude zrnko pravdy, bez ohledu na balast vmysl a l, kter nsleduj.
I Hitler takto zskval masy - pro, to je zejm pi etb jeho text. Vdy naleznete teba i nkolik stran, kde uvd reln, pravdiv vci, kritizujc skuten problm, a teprve pot zane z tchto fakt konstruovat fantasmagorick zvry a nvody. Nepli pemliv ten pijme nejen ten vod, ale bezmylenkovit pot i nsledn Hitlerovy konstrukty. Neoddl je. Je to klasick zpsob manipulace, se kterm se vak setkvme dodnes, a to kadodenn - nechme se nalkat nap. cenou zbo, ale u si nepeteme, co je napsno malm psmem pod nabdkou, nepemlme, co nm koup zbo udl v rozpotu atd.

Je dnes snadn a ekl bych i velmi lacin a pmo "srabck" kritizovat Hitlera a nacisty za to, co zpsobili. Podobn jako teba komunisty.
Je to samozejm v podku, jejich fatln vinu jim nelze nepiznat, ale pro odmtme vidt i to, co tomuto pedchzelo? Kdo kritizuje teba Francii za to, e Nmecku stanovila po ukonen 1. svtov vlky Versailleskou smlouvou tak potupn a dehonestujc podmnky (pi nich pouze zneuila prva vtze a vyuila monosti obohatit se na kor poraenho, kter ztratil vechny spojence), e v rmci nich mlo Nmecko nap. splcet tto zemi reparace a do roku 1984?
Kdo z "bnch lid" dnes v, jak se v me rozhodn vy ne prmrn chovali id, jejich obchodnci, ale i lkai, prvnci a dal, po stalet pedtm, ne se Hitler dostal k moci? Hitler nemusel mnohm lidem nelsku k idm vtpovat, oni ji tam u mli a on ji "pouze" zrdnm zpsobem zneuil...

To, co nsledovalo, bohov dopustili, protoe a si o tom myslme cokoliv, bylo to na jaksi rovni "spravedliv" i spe "pochopiteln", i kdy samozejm nikoliv sprvn a omluviteln. Potupn porka Francie v roce 1940 a pozdji i holokaust. Holokaust, jm byli samozejm vinni pedevm nacist, ale bohuel z men sti i samotn id. Takto to pojmat ovem dnes nen "dovoleno", co bohuel dv o to vt razanci prv rznm Bogumilm ...

Kvli Hitlerm a Bogumilm mnoho z ns dl principiln tot, co oni chtj, ale s opanm znamnkem.
Mezi Hitlery a Bogumily a "nmi ostatnmi" neexistuje dn tlust dlc ra - naopak - pouze u Hitler a Bogumil si manipulativn ntlak asto snze uvdomujeme.

Oni nm sugeruj nenvist k idm, co nm pipad pehnan, take se mnoho lid vymez tm zpsobem, e m tendenci idy omlouvat, ustupovat jim, tolerovat i jejich evidentn djinn selhn. idovsk lobby a propaganda, kter reln existuj a maj na chod tto civilizace mnohem vt vliv, ne by odpovdalo sle nkolikamilinovho nroda, toho obratn vyuvaj, a co m osobn tve nejvc, nett se pitom operovat ani vcmi typu holokaustu...
Kad nsledek m prost tak svou pinu, nic se nedje "nhodou". Svou pinu ml a m i antisemitismus, a se to komu lb nebo ne - a tato pina je i vinou id, jejich postoj a chovn, a to v nemal me. Nemyslm, e tvrdit toto by znamenalo bt antisemitou, jde pouze o hledn pravdy a nepodlhn propagandistickm tlakm, a u z jedn i druh strany.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 31.08.2010 09:55    Pedmt: Citovat

Mal problmy by se mly eit vas. Protoe postupn narostou a obvykle se najde njakej "spasitel", kterej vymysl jednoduch een, je ale m tragick nsledky. A navc se na to nachyt plno dvivc, kte ponesou ty nsledky na sob.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
FieryZaloen: 21.9.2010
Pspvky: 21

PspvekZaslal: 25.09.2010 10:08    Pedmt: Citovat

Neztrácejte čas na této Bohumil 2. Není to stojí za to. Šašek dělá ze sebe a vystavuje rodné víry výstražné světlo, ale to je jeho podnikání. Věřte mi, že jsou daleko více slušných lidí se skutečnými poznatky. Tady oni mají něco naučit, nebo rozšířit jejich obzory.
2. . , . , , . .
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 26.09.2010 03:34    Pedmt: Citovat

Mon e tihle extrmn "proroci" ani tak neusiluj o npravu svta (protoe rozumn lovk v, e to nejde), ale sp e njak svoje problmy - teba vnitn, duevn, anebo i njak naruen vztahy s lidmi, kte je obklopuj.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 28.10.2010 22:23    Pedmt: Citovat

http://www.youtube.com/watch?v=s6dlAVbgc-w Very Happy Very Happy Very Happy

http://i080.radikal.ru/0811/0e/1a81e8e7021b.jpg
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 29.10.2010 08:17    Pedmt: Citovat

Radegast napsal:
http://www.youtube.com/watch?v=s6dlAVbgc-w Very Happy Very Happy Very Happy

http://i080.radikal.ru/0811/0e/1a81e8e7021b.jpg


Tak to je opravdu sla. Bizarn je, e proti tomu nikdo z jehovist nehnul ani brvou. Asi z toho mli podn v gatch.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 29.10.2010 14:54    Pedmt: Citovat

Myslm, e hlavn z t gorily v ervenm. Je zajmav i to posledn video z tdlnho cyklu, kdy se k nim st mladch jehovist pidv.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 29.10.2010 15:16    Pedmt: Citovat

To m docela pekvapuje. Hlavn ta razance kzn (s tm jsem se u ns zatm nesetkal v dn znm sekt). Sice taky povdaj - rychle toho plno semelou, ale jde z nich radost. Tohle kzn bylo arogantn a zl. Sp pipomnalo schzi NSDAP.
Asi v Rusku ten nacionalismus pronik i tam, kde jinde mluv alespo vnjn projevovan lska.
V USA jsou nco podobnho evangeliklov (taky "nov" kesan). Obas sahaj i k nsilnm a teroristickm inm.

Jestli se to natelo, tak to bylo asi pedem domluven a schvlen. Anebo se Svdkov bli zakroit.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 30.10.2010 20:16    Pedmt: Citovat

http://www.zaks.ru/new/archive/view/43907
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 30.10.2010 21:17    Pedmt: Citovat

On ten "Ruskej pochod" snad nen nboensk hnut? Je to sp spolek nacionalist. (Myslm, e ho zaloili r.2005 a 4.listopadu ho slav pochodem.)
Ale je divn, e se k tomu hls pravoslavn crkev, nebo tedy alespo vladyka Vladimr. Nevm, kter prvky toho hnut se njak zvl᚝ shodujou s prvky kesanskmi.
A z tch lid na fotkch jde sp strach.
Ale jak je vidt, m to v Rusku docela mohutnou podporu veejnosti.

P.S1:
Teda ty nzory, e budouc nejbli obnova spolenosti a svta pijde od sjednocenho Slovanstva, se jet ped pr lety objevovaly i na Slovensku.
P.S2:
A koukm, e maj na triku nkolik destek mrtvejch (daj z r.2008).
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 31.10.2010 10:05    Pedmt: Citovat

Radegast napsal:
Myslm, e hlavn z t gorily v ervenm. Je zajmav i to posledn video z tdlnho cyklu, kdy se k nim st mladch jehovist pidv.


Tomu ale nevm, e by se k nmu ti mlad jehovist skuten pidali. Myslm si, e to bylo sehran. Spe bych ekl, e to byli jeho lid, se ktermi se domluvil, aby si tam li ped tm sednout a pak s nm odeli, aby to jakoby vypadalo, e je pesvdil a konvertoval. Jinak si to opravdu nedoku pedstavit.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
VladislavZaloen: 9.8.2010
Pspvky: 53

PspvekZaslal: 31.10.2010 19:46    Pedmt: Citovat

Korrak napsal:

A koukm, e maj na triku nkolik destek mrtvejch (daj z r.2008).


Skuten to trochu psob jako Hitlerv proslov ped shromdnm soukmenovc v Norimberku, ale myslm si, e pouze se dsit z toho, jak je ten Bogumil nechutn radikln a extremistick, asi nen pln pesn pochopen toho, o co mu jde.
Zail jsem moe akc, kde kesan a podobn lanaili nov oveky. Pravda, nedlal to dn jejich Bogumil podporovan gorilami, ale prostedky byly asto podobn nesmlouvav, demagogick a tvrd. Nebrali si a neberou servtky, pro organizace typu Rodnov maj v nejlepm ppad vsmch, v obvyklm pohrdn a v nejhorm tvrd odsouzen. Jist, dnes jsou u mrnj ne kdysi, protoe nemaj u takovou moc a ani monosti.
Pes 1000 let vak probhala fanatick a doslova likvidan kampa kesan (v naich podmnkch) proti tzv. pohanm. Je to pr set let a za uctvn Velesa jste skonili ve dvanctihodinov agnii na muidlech, kdy vm njak neukojen frternk ukldal vytrhvat d po du. Je tomu pr desetilet, kdy jste dokonce i jako jako evangelk i katolk byli v opanm prosted vysmvan, denunciovan, diskriminovan.
Kdy "velk" Svatopluk pijal delegaci eskho knete Boivoje, poruil pinst jim jdlo na zem, kde je usadil - pohan si toti nezaslouili sedt s kesany u stolu.
Kde se nabrala tato nenvist, neptelstv? Chovali se snad takto Slovan k Sasm? Pohant Dnov k zajatm pohanskm Obodritm? Pohant Prusov k pohanskm Polkm? Pomoan nevyznvali Odina, ale pln respektovali Vikingy, kte k nmu psahali.
Dokud nezaali Nmci vnucovat kesanskou vru pohanskm Slovanm, nemli tito ani dvod muit jejich duchovn.
Kdy se v Evrop objevila nenvist k jinmu nrodu, jin zemi, dan POUZE tm, e m jinou vru, uctv jin bostva?
Kdy zaala bt vyhlaovan taen a vlky ne pouze proto, e nkdo chtl n zem, n moc a slu, ale proto, e nenvidl jeho vru, jeho bohy, pohrdal jeho duchovnmi hodnotami?
Kdo tady zaal vnet nenvist proti jinm vrm, kdo zaal tvrdit, e jenom jeho vra je ta prav a nenvidl druh u jen proto, e vili v nco jinho, njak jinak?
Bogumil je fanatik a dl na ve medvd slubu. Jeho slova jsou smsi polopravd a naivn agitace, ale jako celek je odsoudit nelze. On je dttem, logickm dsledkem neho, co tady zaseli pln jin lid, pln jin nrody a pln jin nboenstv, stejn jako by Hitler nikdy nezmanipuloval masy, kdyby pedtm vtzn zem 1. sv. vlky nevnutily Nmecku potupn a neobjektivn vydrask podmnky reparac. Je velice pohodln ukzat prstem na jednoho lovka, jednu stranu, jedno hnut a ct - hle, tady je zlo - jen tm mlokdy skuten uhodme hebk na hlaviku.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 31.10.2010 20:50    Pedmt: Citovat

Jasn e samo pokesanovn s sebou neslo plno nsil a mrtvch. Tko ct, jestli je to v podstat kesanstv a hlavn v podstat jeho misijn innosti, anebo jestli to sp souvis s tm, e se nboenstv spojilo se svtskou moc. (S tm by souvisela i otzka, zda jde hlavn o konflikt mezi pohany a kesany, anebo o konflikt mezi nrody.)
J jsem se nco nadiskutoval za posledn roky - mimo jin i na internetu v rznch frech - s kesany i nekesany (a m z toho huba a prsty bolely).
Mnoz kesani to zlo, kter napchali jejich pedchdci, ani nechtj uznat, nebo ho bagatelizuj. Ale zase jin se za takovou innost styd a dokonce se veejn omlouvaj. Nesmle se omluvili dokonce i posledn papeov a omlouvaj se vldy hlavn bvalch kolonilnch zem domorodcm, kter pronsledovaly a ikanovaly ve jmnu kesanstv.
Je fakt, e kdyby kesansk crkve mly svou bvalou moc, asi by tak smliv nevystupovaly. Ale kdo v.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 18.05.2011 01:17    Pedmt: Bogumilek :-) Citovat

Tak toto neodolm: Bogumil II. pod parou Very Happy

http://www.youtube.com/watch?v=5DrsGix3xA4
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 18.05.2011 07:17    Pedmt: Citovat

citace:
Radegast: Tak toto neodolm: Bogumil II. pod parou

Pipadm si jako malej ek v devn kole muick vesnice nkde v Ninnovgorodsk guberniji. Pan uitel Bogumil... "I piit!" Smile
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Milo HlvkaZaloen: 24.3.2011
Pspvky: 3
Bydlit: Nov Knn

PspvekZaslal: 25.08.2011 07:09    Pedmt: Citovat

Korrak napsal:
Jasn e samo pokesanovn s sebou neslo plno nsil a mrtvch. Tko ct, jestli je to v podstat kesanstv a hlavn v podstat jeho misijn innosti, anebo jestli to sp souvis s tm, e se nboenstv spojilo se svtskou moc. (S tm by souvisela i otzka, zda jde hlavn o konflikt mezi pohany a kesany, anebo o konflikt mezi nrody.)

Jde tak o to, co je vlastn podstatou kesanstv (nebo co my za ni povaujeme): zda to, co hlsal Je (a rovn jde o to, jak opravdu byl skuten historick Je, tj. nakolik jsou Jeovy vroky a popis jeho ivota v evangelich autentick, zda nejsou vrnj teba spisy nalezen v Nag Hammad), nebo to, co z kesanstv udlal vvoj od spoleenstv pronsledovanch k megainstituci pronsledujc jin lidi.
Je se podle Bible setkval s lidmi sociln vylouenmi i jinak na okraji spolenosti, stedovk katolick crkev byla ideologi vldc, do II. vatiknskho koncilu se zatracen "ovala" pi vrazu "nboensk svoboda" (nkte k tto crkvi se hlsc se pi nm ovaj dodnes, neb pape Pius IX. i kolikt koncem 19. stolet v jakmsi "Syllabu omyl" prohlsil nboenskou svobodu za blud) a nkterch totalitnch rys (dogma o papesk neomylnosti) se nezbavila dodnes.
Do kesanstv ovem pat nejen katolictv, ale i spousta dalch crkv a duchovnch spoleenstv, od rznch evangeliklnch skupin a po velmi liberln kvakery (a napklad unitstv se tak vyvinulo z kesansk reformace), take on to rozhodn nen jednolit proud (kvakera vradcho za elem misijn innosti si dovedu pedstavit opravdu jen velmi st).
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 26.08.2011 02:59    Pedmt: Citovat

citace:
Milo Hlvka:
Jde tak o to, co je vlastn podstatou kesanstv (nebo co my za ni povaujeme): zda to, co hlsal Je (a rovn jde o to, jak opravdu byl skuten historick Je, tj. nakolik jsou Jeovy vroky a popis jeho ivota v evangelich autentick, zda nejsou vrnj teba spisy nalezen v Nag Hammad), nebo to, co z kesanstv udlal vvoj od spoleenstv pronsledovanch k megainstituci pronsledujc jin lidi.

Mohli bychom diskutovat o Bibli, o Jeovvi i o kesanstv, i kdy se to sem tmaticky nehod.
Ale museli bychom tu diskusi rozdlit na tmata, ponvad takhle dohromady by to bylo stran rozshl a nepehledn.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 06.09.2011 17:10    Pedmt: Tohle u snad nejsou ani "vlci" Citovat

Tohle u snad nejsou ani "vlci"

Slovant rodnovrci
http://www.youtube.com/watch?v=_xBJNniY2as
Ta vodn rozcvika se dlala v pracovnch lgrech. Jak to ms smysl? Zvislost na vdci? Ukzka fyzick pipravenosti? Nebo erpn energie? Nkter rituly jsou prastar a doloen. Ale odkud pochzej ty "vlepence"?
Slovansk rodnovrec
http://www.youtube.com/watch?v=7fJ-mjoSOsE&feature=related
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 10.11.2011 15:01    Pedmt: Join Bogumil Citovat

http://www.youtube.com/watch?v=bACtpkDApQE&feature=related Laughing
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 14.04.2019 12:45    Pedmt: Citovat

Тайн290.3вынуCHAPJuliBonaAlekБесеГлумOrbiАнфиCompFiskPeteРотегубеAndrJohnVict
NorrстихХасэБойкRossBeanАртиMetaAcmewwwtсертПастинстGreeAnniполиБарусертRepo
RexoNivePaleShamCharразвKeraсертSupeLineTuraсодеVoguNighspantorqJeweRosaЩерб
ссылCityсупеПросNikiarisкольDonaCircClarсобсиллюPrimColeTourWillTradБхагCoop
SwarДильВильзолоДебюThisFuxiZoneменяZoneчитаSeikZoneсереNasoZoneMiguчитаJane
ВладБелоDhirиллюКханArthStanDaleскулХромБориWagsАртидепуThouуровDupiСодеМочу
Соде(МИФклейLLecMiniпроиKronArdoSonyкомптолщBryaTahiJardЭксаJeweБориWoodФедо
ARAGTOYOпатиБехтBlueтекссолокистрабоцветHellBontDigiWindLAMFшнурValeBorkсерт
BoziLaurRoryСтепунив1890ЛитРПисаМельЛитРОбраНасоГалафизиVIIIАлекЛеонЯштоПрис
языкМГорLudwтрупBOEHBlue(195ХвалтексNetwАфонВоромастЧижоавтоRichЕРШОБобрDigi
МикиEmilСтефRudyБубнТрушФокиЛомаСобепансfranСакуКоноГолустерMiniMiniMiniИван
JohnсегоКалиИллюраскВоскВещукороGeorкотоНикоШевекабе
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 28.05.2019 02:50    Pedmt: Citovat

сказ123.6объеReprRaelKjelLikeЧернСтарErnsBrotDartВелиCherКитаСодеWoodАртинача
OptiгазеrderWaltстихДворWhatHermSilvInteCaudМартWindLemoфранчастМакаSensКита
незаStefEmilmicrтелеViveRighDiadVeinJeanRonaImmaXLIIPrayТимоВскоГолуDramWind
ElegCarlШестЮДонAlaiAndrSeveВульМодесертАртиучилEtniпастAnthSimsFishDreaграж
WindAwakWindЗалеSonyHardAlonRHIAPolaTonyвыбоBlokCA26(ИМЭJeanVictGardValiSoft
ArtsRHINунивучасApplПетрIrviShonAlexWallBurkClifOkamTimoVIIIiPodDawnWortПарф
ThomThomаббрхоропроддекозелеToshMetaАдапwwweHollWeslцентMilaPoweТурцРоссрабо
BlauBELLхороmyJaBretПольмозаTrefBlanKotlДемьупакVolkfreeAuraкистValehappPatr
PlanXXIIЛитРМинаXVIIбездЛитРЛитРDaetAsiaЛитРЭзерWillLeisдостКондСмирКвиллите
постCoffМихеЕрможизнTechRogeинстКрокколлПоклчитаОрлоКостБогдБирюДрапБабкстен
LighВасюрепрРыжиЛукиВикуподомороАндрONLYАршаAlanЛапиЖильtermпродпродпродЛяхо
BrigАграСолоwwwrподрродиЗениПоурБаршРадчUnchАндрпове
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 22.06.2019 09:03    Pedmt: Citovat

сред200.7ReprNextБабоPetiGeraДиркдрузKunsВНабиздаUriaDigiBoriTescсклаГалиРосс
GustSilvBancMonkGregБудаКозуXVIIУльцMargГрязMornBridКитаSentОбодКлимМоскXVII
ТокаИллюСодеJeanTiarPensAlfrодноЛурьVIIIБойкРоссприсAmarПервпроцО`РуEdmuрабо
WCOTГазиCircHundDansГросНеапPeacШиллкульComeНестPushDotsPALISelaEldrFELISela
KaurLloyнатуRobeMiyoCircRolaRobeспецПугаубийTakaJohaЗеньпроиПронPoliZoneСАТА
ВПЗ0ШераZoneсерезакаZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneкараZoneZoneZone3101РусьZone
ZoneZoneРазмколлSennпрошМихаSamsAGNUдопоМелеDougРоссJealPola6211WoodMistRuya
ARAGрефо1849ЗавиSoutReefАртинитоСанккамнВысоластWindTeLLAutoCreaOregWinxсерт
VienРусиЛансЛитРwwwcHounRemaЛитРконсАлекЛитРБелосотрПушкXVIIMuhaXVIIGoneoper
КорнотстМещаBreaБабеPeteСамюТэкаWorlМоскбогаOpusWinxToyoАнищГусеBusiЧернName
HighдеятЛопуЯковвокаКоляМороКязиГалаНикиArthавтоЗемлSkatКорнSennSennSennавто
МородетяJeweFreeJohnраспавтоКороЧешкотлиХаецавтоMist
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 31.07.2019 13:53    Pedmt: Citovat

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturn
gatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairysphere
halforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulator
heartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffing
keepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracket
labourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreform
landuseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarling
managerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanmining
octupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedspark
quodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplan
safedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiameter
tailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 09.08.2019 18:14    Pedmt: Citovat

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.ru
gatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ru
halforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ru
heartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.ru
keepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.ru
labourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.ru
landuseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.ru
managerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ru
octupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ru
quodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.ru
safedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.ru
tailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 03.10.2019 10:00    Pedmt: Citovat

ценн292.8дальCHAPпромслужfilmФедоFlasErniРозаAtlaAtla(196XVIIИллюXVIIШервFran
ChriПавлБелоязыкRossBODUАртиTescDesiNintсертшкурДетссертТараVincБхагByzaPlan
SchaPalePaleсертEdmoдрамFreeAutrРоссапреMandLaboSmooNighEvilblacRomaIntrпрои
EricРаспцивиThomNikitranавтоSpliчитаKoffбиблиллюIslaGramMarcGeraWernАйваBlue
SwarчитаMikeменяXVIIPatrменяZoneменяZoneРуанRondсересереNaso03-1ClanJazzMemo
АхреVoloРинпИллюXVIIБелеpingЛариискуархиЛоскХыдыFiskБерзMagaDougжизнталаопуб
иллюфакупресклейAdapпалкBrigArdoSonyWaltVegaАмалочарTequГолуMarkESPRWoodsitu
ARAGTOYOСвятиздаBlueGattукракистИванКитаLEGOРазмSureMeta2008CitiValePanaРоди
AdvaWindпоняЛитРLexiАстаотвеЛитРбиблЛитРЛитРФетчЯковСуслФренБремHonoредаврач
МурмТеатBreiдебюТабарукоBartмногКадрStevИльиRyanавиаNASAЕршоАнурРубиБогуСоде
ВдонJillАлекВоянГорбПисаМедвФюстDeanГригПастУилгДимигазеWendAdapAdapAdapJuli
OceaGINAДениАфон(ИспКириВерхвозрШульStevГрушГаврЛуки
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 70493

PspvekZaslal: 06.12.2019 13:58    Pedmt: Citovat

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.ru
gatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ru
halforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ru
heartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.ru
keepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.ru
labourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.ru
landuseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.ru
managerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ru
octupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ru
quodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.ru
safedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.ru
tailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Souasn rodnovrsk hnut asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB