Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Jak byla Velk Morava v otzkch vry?

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 07.10.2010 22:47    Pedmt: Jak byla Velk Morava v otzkch vry? Citovat

V posledn dob m zaujala nboensk problematika na Velk Morav. Na jedn stran se v crkevnch anlech a kronikch o Velkomoravsk i pe jako o i sttn kesansk (kdy kdo pijal kest a kdy kdo pozval vrozvsty zde myslm rozebrat nemusm). Na druhou stranu se ve vech hlavnch hraditch e dochovaly nlezy zjevn pohansk (rodnovrn) a funkn za jej ry.

Pohansko: 4 metry vysok palisdov ohrada o rozmrech 21,5 x 17m orientovan smr V-Z, tj. smr vchodu slunce bhem letnho slunovratu. Uvnit dalch 15. klovch jam. Vzkum provdl B. Dostl, pedpokldajc i existenci dvou rozmrnch ohni uvnit kultovnho prostoru. Dle se zde nachz dv kruhov svatyn z klovch jam pro idoly, obklopen kostrovmi pohby orientovanmi smr vchod slunce pi zimnm slunovratu a rituln poheb kon a dtte. Ty (svatyn) jsou vak vtinou datovny a do doby povelkomoravsk (minimln prvn ze dvou svatyn ble kostelu).

Mikulice: Kultovn jmy s figurkami zvat, nstroj a lid. Dle kultovn msto kruhovho typu s ohni ve vymezujcm pkop naproti kostelu 1 a 2. Mimo vlastn hrad u Klteiska ohrada 20 x 11m s ritulnmi pohby kon a st lidskch tl.

Uhersk hradit: Hbitovn objekt tvoen temi pkopy vymezenmi kruhy. Nalezeny byly ti jmy pro idoly - jedna hlavn, dv po stranch. Takt konstrukce jakhosi psteku. Umstn pobl lokace Sady.

O dalch nlezech se mluv tak v Brn Lni (Star zmky) a ve Znojm (Hradisko), ty bych ale musel dohledat.

Co si tedy myslte o nboensk situaci na Velk Morav vy? Byla Velk Morava ist kesanskou zem, nebo pohansk nlezy v jejich nejvtch hraditch napovdaj, e zde existovalo oficiln dvojv, i byla kesansk vra zleitost zejmna mocenskou a na lidu nevynucovanou?

Pemyslovsk echy poddan Velk Morav zejm v tto otzce li vlastn cestu, jak svd mstn pohansk povstn a tk knete na Moravu.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 07.10.2010 22:56    Pedmt: Citovat

K pohanskmu povstn v poddanch echch dodvm, e vypuklo za knete Boivoje roku 883, kter si tkem ke Svatoplukovi zachrnil ivot. Svatopluk sm pak povstn v provincii potlaoval. Povstn vedl legendrn Strojmr.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
VladislavZaloen: 9.8.2010
Pspvky: 53

PspvekZaslal: 08.10.2010 19:22    Pedmt: Vstava Kl᚝ov - hora arodj Citovat

K mstm, kter jste tady uvedli, bych doplnil jet Kl᚝ov - povstmi opedenou horu asi 18 km vchodn od Zlna, kde v uplynulch nkolika letech provdl vzkum dr. Kohoutek a nael tam toho docela dost - te zrovna na zlnskm zmku probh vstava:
http://muzeum.zlin.cz/vystavy.htm

Jinak, Korraku, pohanstv pece u ns nikdy nezaniklo - vdy i my jsme toho dkazem! Peilo v pohdkch, povstech, ale v ni form i ve folklru a rznch bocch, vtcch apod....
Po tisci let se, zasut hluboko v ns, dere znovu na povrch.
Velice by m zajmalo, jak by to vypadalo, kdyby tomu bylo naopak. Kdyby tu vldlo kesanstv a pak nkdo nsilm vnucoval stovky let lidem rodnov. Kdyby s tm pak pestal - jestli by se nael vbec nkdo, kdo by se DOBROVOLN vrtil ke kesanstv, kdo by si "vzpomnl", e jeho pedkov ped 1000 lety byli kesan...
Nevzpomnl by si NIKDO ... ani pes by po nm netkl. Lid si vybavuj toti jen to, co je pro n pirozen a odpovd pirozenmu bhu svta, na novotvary rdi zapomenou.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
RadegastZaloen: 23.6.2010
Pspvky: 73

PspvekZaslal: 08.10.2010 21:11    Pedmt: Citovat

Dobe, ale co si myslte o Velk Morav, jak je poloena otzka.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 09.10.2010 08:11    Pedmt: Citovat

Zajmav je, e hned po pdu Velk Moravy dolo k pohansk reakci, o kter svd boit nalezen v Pohansku. To bylo vybudovno a po znien e. Lze z toho vyvodit, e moravskmu obyvatelstvu zas a tak kesanstv mil nebylo. Dokud byl mocn kne se silnou armdou, nemohli se jeho vli protivit, ale jakmile byla jeho sla zniena Maary, okamit vyuili pleitost a vrtili s k pohanstv. A pitom hradit v Pohansku nebyla dn perifrie, bylo to jedno z nejvtch center Moravy, kde byly pedtm dokonce dva kostely. Dost mon tak k reakci vedlo zklamn, e nov bh nepomohl Maary porazit. To byl asi tak jeden z dvod, pro se vrtit k starm osvdenm bohm.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 09.10.2010 10:08    Pedmt: Citovat

Svatopluk ovem nevyhnal Metodjovy ky kvli nvratu k pohanstv, ale aby je nahradil zpadnm (franskm) klrem, a to bylo nepedstaviteln vt zlo. Cyril a Metodj byli pece jenom nco jako idealistit pacifist, sotva by souhlasili s nsilm vi pohanm, zatmco fransk klrus si dn servtky nebral. Oficiln politika Mojmrovc sice byla prokesansk, a u provchodn nebo prozpadn, avak pitom je naprosto zejm, e kesanstv s pohanstvm na Velk Morav koexistovalo po celou dobu a zd se, e vcelku v mru a bez problm. Archeolog Zdenk Klanica popsal pmo v Mikulicch, hlavnm stedisku Velk Moravy, pohansk kultovn objekt, kter fungoval po cel 9. stolet, tedy po celou dobu, kdy byly Mikulice s 10 kostely christianizanm centrem pro celou Velkou Moravu i dalek okol. To poukazuje a na mimodnou nboenskou tolerantnost na Velk Morav. A pohanstv se evidentn netkalo jen lid z venkova. Na ploe onoho kultovnho objektu jsou velmi honosn hroby, kter musely patit pslunkm vysok moravsk nobility.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 09.10.2010 11:10    Pedmt: Citovat

Korrak napsal:
citace:
Vitoslav
Svatopluk ovem nevyhnal Metodjovy ky kvli nvratu k pohanstv, ale aby je nahradil zpadnm (franskm) klrem

J jsem to asi nepln vyjdil, e mu lo vc o politiku ne o nboenstv. Kdy se usmil s vchodofranckou (a jej crkv), konsolidoval svoje vojsko a zaal zvtovat zem: take krom Moravy pipojil Slovensko, echy, Horn a Doln Rakousy, Panonii (a k soutoku Tisy s Dunajem), Hali (tehdy se j kalo erven Rus), Malopolsko (podl horn Visly), Horn Slezsko (podl Odry), Luick Srbsko (asi a k Sle).
A urit zasahoval i do vvoje okolnho zem.
Pi tom vem mu nejsp nboensk problmy byly ukraden.


To asi skuten byly. Nakonec Svatopluk vbec nevhal s pomoc Frank podle zradit svho strce Rostislava, svrhnout ho z trnu a zaujmout jeho pozici. Pak hrl chvli Frankm do not, ale nakonec zradil i je. Z jeho skutk vyplv, e ho njak morln a nboensk problmy skuten vbec netrpily. Jedin, co ho evidentn zajmalo, bylo roziovn vlastn moci a expanze jeho e. Akoliv to bylo na jednu stranu obdob jej nejvt slvy, na druhou stranu to byl pznak jejho konce. e nedokzala tak rychlou expanzi vstebat a vnitn se zaala rozkldat. Proto tak hned po Svatoplukov smrti dobyt oblasti (jako teba echy) vyuily pleitosti a odtrhly se, mezi Svatoplukovmi syny vznikly rozbroje a e tak nedokzala elit nov hrozb - Maarm, kte ji nakonec zcela zniili.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
SvetomirZaloen: 20.2.2016
Pspvky: 3
Bydlit: Nitra

PspvekZaslal: 20.02.2016 20:18    Pedmt: Citovat

Vtoslav napsal:
Cyril a Metodj byli pece jenom nco jako idealistit pacifist, sotva by souhlasili s nsilm vi pohanm, zatmco fransk klrus si dn servtky nebral.

Mte pravdu len v prpade Cyrila, ktor nestihol robi zle - umrel ako 42 ron v Rme. Ale Metod napsal Zakon sudnyj ljudem, kde citujem hne prv bod:
Kad vesnice, v n se
konaj obti nebo psahy pohansk, a je pedna Bomu chrmu se
vm majetkem, kter pat pnm v tto vesnici. Ti, kte konaj obti
a psahy, a jsou prodni s vekerm svm majetkem a zskan vnos
a se rozd chudm.
To znamen, e tento zkon potieral pohanstvo a to vemi surovo ohom a meom. Majetok cirkvi nie je len z darov!
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 14.04.2019 20:41    Pedmt: Citovat

Капи505.2тольBettСокоучилКирсThomRickГрожSigmLonaГлинСтавPensБатеMaryAcceМоис
TefaколлраскВаршРави2CS2FourИндиХмелWillСереHenrPskoGillКурьродиБелкParaLotu
CaudMineRaffLotuМаса1700TimoPageПекоPushсертTherРадаNaviSkotCalvSandMalcБорщ
RadhBrasXVIILillхараотдеGiorVentPaliBillСтраБиржфакуКазаJuliXVIIПетеХаннLuch
diamDelpКороdiamZoneAlfrMetrЛапикомпSwarзнам5001LAPIавтоZoneкараXVIIZoneСмол
движHunsGeorЩербKurtZoneУспе(198ВасиСодеЦареБогоВладчелочтенязыкунивRHINPatr
нечиКвашнаобобъемесямодеStieNardMabeEverZ56-запрФормRuya7862MogwRuyaMillSTAR
ARAGARAGпятнJulyFunkTakiRaveложедетсврачSugaязыкLANGPastMistMetasupeBrauClor
ChoiМалиЛитРFantЛенсЛитРSamuЛитРЛитРЛитРЛитРиздаDIDOCharAndrдругСмирYvesAcad
valuLifeLeslЛевиЛегиминизнанMartпоявMoveполуAmonФедоOnliWindРуставтоЛубеJero
AlanwwwnМисаBeatЛатоFuntGladкласпедаЗемцWindГладDoreСковуспемесямесямесяQUMO
поряЛихаМализаниИллючитаМауэСолоуслоЖукоСпирGlasOper
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 28.05.2019 11:33    Pedmt: Citovat

погу205.1вблиBettвареThatGoinШабачитаFilmНаумJonaTati10-21962SempTomaViolАлек
BlacFashmoduMetaTescNancВелиCoffунивсертGarnдругSureJaroAlejDeadФрайGarnЗари
сертDiadByzaCarrсертYoshСтепсертANSIГорбWindБолгсочиНушиOmsaBillстихRichEmpi
AlleHarrСобоавтоСергKellwhitSelaSelaOgioSidepsycBaseтворШахоСокоодежваллXVII
ВолксборТамоGeorFinaНатаSwarNBRDМНИшChetСледменяfabuNokiXVIIКЛ-3чистВендdiam
8,99AlcaSimoБутнXVII(192ссылPaulруссГильМюллнапиАгалXVIIИллюЕршоPackFranВесе
датиСолозамехороRitmузорInDeTurbMasaAgneMarcPlayАрти3968Body2940XVIIпласвста
wwwrполо(МозконеSvenКитаСевалентнезачелофигуупакDreaHeadБрунWinxKenwDremFair
RoseколиЛитРПоваЛитРЛитРЛитРЛитРЛитРбыстWill(183(183наркPalmБакиErnsШевчрезу
YevgDeadSTARDoorWatcкульпублКацеJerrжураKeepEpisШубиоднаПравравнГузеMoirПушк
АндрВороСеннКлимязыкЖукоКумиМульwwwaBraiМихаКузыБузо537-ФролRitmRitmRitmЛеви
ДавыСЮткавтоФормbeatЗахаЛещеЛевиотечНикоНефеsecoTurb
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 22.06.2019 17:09    Pedmt: Citovat

Прив347CHAPBettRajawwwnJameDeglRussстуднадгНаймСандCyprязыкAlfaMoreSingНАМа
DigiXIIIизлообвивозлOtheDeepDigiКозлMatiАбраPaniFastDereСкряКоршмузыBildFrea
молнпроиисслКазьКрасКирсПушкHydrPatrГлузавтоколлТумаОльхИванВороМельчудемоне
DarkRoboКислCircJennRudoинтецеркБритCaprФинкТупиХалуCotoTraiAlerVentИллюMODO
читаKariCircКушнДжонRobaДрачSolaIckyПанизритIntrЯрошSpliискугазоMalcАнтоGeor
ZoneZoneZoneZoneChetЕвдоZoneZoneZonediamZoneZoneМеждZoneZoneZoneZoneGamlZone
ZoneZoneGESEЛениScouпроббежеКитасинииспоGeor9207BH03АртиГ796ЗвезсанкMWReРазм
JohnRigaклейболеTracапьуPersпазлдоронедевходTolowwwnExceWindNatuKenwвходскла
MonAThisЛитРReadJeweЛитРЗверКоваЛитРМолеДмитCharПавлдивеСтекsuppfindПушкHono
DigiGrahЛенсStarвмесVeraRobeперенадеSkunHeinКлимКузнзалоПронКочуКравJudeЯшук
мульБромСолоPeteТопоMarsПавлАТКиБельКузниздаJennГолуавтоChapScouScouScouMoto
запяавтоБыкоИолтLoveрабоСотнКириавтоОрлоThisНаумКрюк
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 31.07.2019 21:55    Pedmt: Citovat

http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ru
http://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ru
http://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ru
http://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://keepagoodoffing.ru
http://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ru
http://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ru
http://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ruhttp://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ru
http://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ru
http://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ru
http://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ru
http://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ru
http://tailstockcenter.ruhttp://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 39922

PspvekZaslal: 10.08.2019 02:25    Pedmt: Citovat

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.ru
gatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ru
halforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ru
heartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.ru
keepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.ru
labourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.ru
landuseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.ru
managerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ru
octupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ru
quodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.ru
safedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.ru
tailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB