Slovansk beseda
esk a slovensk frum slovanskch rodnovrc
FAQFAQ | HledatHledat | Seznam uivatelSeznam uivatel | Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny | RegistraceRegistrace | ProfilProfil | Soukrom zprvySoukrom zprvy | PihlenPihlen

Polabt Srbov

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
DorianZaloen: 16.10.2009
Pspvky: 41
Bydlit: Plze

PspvekZaslal: 26.04.2011 17:56    Pedmt: Polabt Srbov Citovat

Nevte nkdo jak je to s klasifikac slovanskch kmen ijch v dnenm jihovchodnm Nmecku jako byly Srbov (veden Dervanem), Glomai, Luian a dal. Jestli se ad mezi Polabsk Slovany, ppadn v nich tvo specifickou skupinu nebo je to jinak ?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 26.04.2011 18:08    Pedmt: Citovat

Asi tak, ekl bych, e tvo specifickou skupinu v rmci Polabskch Slovan. Specifickou hlavn proto, e byli podmanni a christianizovni asi o dv stolet dve ne Velti a Obodrit, take pak u nesdleli jejich bouliv osudy. Rozdly byly ale i v jazyce. Jazyk Obodrit, Velt a Pomoan nleel do lechitsk skupiny stejn jako poltina, zatmco luick srbtina vdy byla a je bli spe etin, to se tkalo i jazyka dalch srbskch kmen mezi Labem a Slou (svd o tom mstn nzvy).
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
DorianZaloen: 16.10.2009
Pspvky: 41
Bydlit: Plze

PspvekZaslal: 26.04.2011 18:49    Pedmt: Citovat

Dky, spolen nzev tedy nemaj ? Kdy tak koukm po internetu je v tom docela chaos.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 26.04.2011 19:03    Pedmt: Citovat

V tom nen chaos jen na internetu, v tom je chaos i v odborn literatue. Obyejn se souhrnn hovo jen o (slsko-polabskch) srbskch kmenech i kmenovm svazu. Ale nkte zase tvrd, e Glomai (Daleminci) k Srbm nikdy nepatili a e vdy tvoili samostatnou politickou jednotku. A dal omezuj Srby jen na zpad od Labe s tm, e Milan a Luian, pm pedkov dnench Luickch Srb, se pvodn mezi Srby nepotali a e tento nzev byl na n penesen a pozdji. No ert aby se v tom vyznal.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 26.04.2011 19:55    Pedmt: Podobnosti luitiny s etinou Citovat

Nkter podobnosti luitiny s etinou:
Slovn zsoba:
Serb, serbski, ...
Pechylovn (odvozovn enskch jmen):
Imi - Imiowa; svobodn eny: hornoluic. Kubaec, dolnoluic. Kubaojc (jako esky nen Jana Kubaovic)
Mstn nzvy:
Biskopici (Biskupice), Smoler (Smolov), Ruda (erven), Wolenica, orna Pumpa Smile , Bla Woda,...

S poltinou maj sp podobnou vslovnost nebo psmena:
w, tvrd l (ikmo pekrtnut)
zajmav je stdn g - h : es.hrdlo, slov.hrdlo, pols.gardlo (tvrd l), hornolu.hordlo (tvrd l), dolnolu.gjardlo (tvrd l) - vimnte si v nsledujc ukzce dolnoluitiny, ukraj.hrlo, rus.grlo, slovins. a srbochorvat.grlo, bulh.grlo (Hornoluick srbtina se v tom shoduje s etinou, sloventinou a ukrajintinou.)

Nkter luickosrbsk slova jsme pejali do etiny:
brambor (v Luici i jako pjmen: Brambor, Brambora), Luice - loue, louika..., Sprevice, Budyn, Chotbuz, Zhoelec, itava, Drany, Me, Durynsko (pamatujete na Durynka a Neklana? ), Lipsko, Mohan, ezno,...

Obce v R:
Srby (a pbuzn nzvy), Milany, Holany, ...
Jmna osobn v R:
Srb, Bitner, Buda, Bulnek, ubr, umpelk, Dtmar, Dundr, Foltn, Frda, Goll (hereka Nataa Gollov), Hejna (far z F.L.Vka), Hendrich, Hojer (Rychl p Jindra), Hurnk (skladatel), Jake ( Smile ), Jerie, Jordn (rybnk a rodina ze serilu Ulice), Klumpar, Knek, Koller (David muzikant), ...
u to vynechm a uvedu jen znm - Olbracht, P ( Smile fakt existoval, Josef Ladislav byl archeolog a Karel Frantiek skladatel - mm od nj pr varhannch skladeb), Piman,...Ren, ...imnek,...Vvra...
ze srbtiny pes nminu:
Nostitz, Nostic (lechtick rod, hrabnka Mathilda Nostitzov se narodila v Plan u Mar.Lzn, jet nedvno ila jej spoluaka ze koly, Nostitzov cvi slepeck psy),...Mejsnar
----------------------
Pedchdci Luickch Srb byli Milan, ili od 5.stolet i na Liberecku, Frdlantsku a luknovsku (nap. obec Srbsk Kamenice)
Slovanskch kmen, kter osdlily Polab a k Baltskmu moi, bylo hodn: Glomaov, Nian, Stodoran, Dolenci , Ratarov, rezpan, Chyini, Vagrov, Glian, Drevjan a mnoho dalch.


Naposledy upravil Korrak dne 27.04.2011 06:32, celkov upraveno 3 krt.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 26.04.2011 21:28    Pedmt: Citovat

Luick srbtina (...jedno auto za drugim, Strasse plne... Smile )
http://www.youtube.com/watch?v=ZFumBiE8e7s&feature=related
Pezplni - Za skimi horami
http://www.youtube.com/watch?v=qXXjbof3-2Q&feature=related
I tanec se podob zpadoevropskmu, nebo sp pobaltskmu (Litva, Estonsko) a trochu eskmu (ke konci uslyte Pilky: U ty pilky doezaly, u ty mlny domlely - pouil Janek v Laskch tancch) a trochu polskmu. Mete to porovnat s nsledujcm slovenskm tancem, a tahle ukzka skon...
Wudwor-folklrn soubor: Srbsk svita (tanec a kroje)
http://www.youtube.com/watch?v=Esw1iIgNl_U&feature=related
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 28.04.2011 13:23    Pedmt: Citovat

Kdyby se lovk mohl spolehnout na to, e vslovnost g - h je pvodn a neovlivnn sousednmi jazyky, tak bych snad i mohl urit smry putovn slovanskch kmen po Evrop.
Pak by to vypadalo, e nkter kmeny ze severu (jak se tomu k pravlast, Visla-Dnpr) zstaly na mst - Polci, Blorusov, Rusov a jin thly na jihozpad a jih - Srbov, Chorvati, Bulhai. A kmeny od ernho moe se postupn sthovaly na severozpad - Ukrajinci, Slovci, ei, Luit Srbov a dal Polabsk kmeny.
A dokonce i umstn Horn Luice bl u R a Doln Luice u Polska odpovd tomu schmatu podle g - h.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KristnaZaloen: 4.8.2011
Pspvky: 1

PspvekZaslal: 04.08.2011 16:03    Pedmt: Citovat

Dobr den,
doetla jsem se, e v luick srbtin existuje zajmav jev - odlin pouvn koncovek pjmen pro eny vdan a svobodn, zrove se tato pjmen odvozuj z muskho pjmen, nevte o to njak bli informace?
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
KorrakZaloen: 11.1.2008
Pspvky: 401

PspvekZaslal: 04.08.2011 21:32    Pedmt: Pechylovn jmen v luick srbtin Citovat

Pechylovn jmen v luick srbtin

V dolnoluick srbtin se pechyluj pjmen rzn pro vdan a neprovdan eny. Jmna vdanch en maj nejastji pponu -owa, (Nowak Nowakowa), tedy podobnou jako v etin. Setkvme se tak s enskmi pjmenmi s pponou -ka, kter se v etin nepovauj za spisovn. Jsou tvoena pevn od muskch pjmen cizho pvodu (Budarka, Urbanka). Dolnoluick srbtina m jet pponu -ina/-yna, (Markula- Markulina, Nowka Nowcyna), kterou etina nezn.

Pechlen pjmen neprovdanch en se u muskch pjmen koncch na souhlsku nebo na -o tvo pponou -ojc/-jejc (Nowak Nowakojc, Wugla Wuglarjejc). Od muskch pjmen koncch na -a se tvo pechlen tvary pponou -ic/-yc (Markula- Markulic, Nowka Nowcyc). Obdobu tchto tvar najdeme v eskch nech (nap. Maka Novkojc nebo Maka Novkovic).

Tak v hornoluick srbtin se pechyluj pjmen rzn pro vdan a neprovdan eny. Pro pponu -owa zde plat, e se pouv u muskch pjmen koncch na souhlsku (Rawp - Rawpowa). Musk pjmen konc na -a, -o, -ski, -cki se pechyluj pponami -ina/-yna (Andricki - Andryccyna). Osloven s pponou -ka (Urbanka) se povauj za nespisovn.

Pechlen pjmen neprovdanch en se u muskch pjmen koncch na souhlsku a na -ka, -ca tvo pponou -ec (Kral Kralec, ornak ornakec). Od muskch pjmen koncch na -a nebo -o se tvo pechlen tvary pponou -ic. (Rla Rlic, Nedo - Nedic).

ensk pjmen typu Nowakowa se doporuuje v eskm textu skloovat jako podobn esk. Pjmen typu Budarka, Nowcyna se doporuuje skloovat podle vzoru ena. Pechlen pjmen neprovdanch en (Jordanojc, Nowcyc) se doporuuje neskloovat, jak tomu je i v eskch nech (Vidl jsem Maku Novkojc), nebo u eskch pjmen typu Jan, Martin. Nedoporuuje se pjmen neprovdanch en mechanicky pechylovat a skloovat, (Kubaec Kubaecov - Kubaecov), tvoily by se tak tvary, kter se v luick srbtin nevyskytuj.
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Vtoslav
Rodn vra - modertor


Zaloen: 9.12.2007
Pspvky: 334
Bydlit: Praha / Jihlava

PspvekZaslal: 04.08.2011 21:46    Pedmt: Citovat

Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Zobrazit autorovy WWW strnky
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 32579

PspvekZaslal: 16.04.2019 06:02    Pedmt: Citovat

Meco195.3привPERFХайрAlekВитудругПалаСибипрогOnlyDeumFRUIRHAPВаксNympGardtime
DeatZoneхороAlfrнароMasaMarsКузьGuerTradдопоОвинБорокомпJamaТатеChemмыслGabr
WillLoveKarlINVEEverMiseSoniAlieвперPeteStevУспеВатаАэроВолкФридFallAlmoAdio
НикиШевчВартПермМамагражИстрдеятЮренбиолрепрДемеДомоHomoPameЛеонMeirсупеGior
СтарОглаMicrпрбюиллюXVIIHiatкартХатсLandврагЦерпДолиBlueEdwaПетрZoneZoneHard
SeptZoneБогоRobeSkidProtФранДичаКузнРодипроиLewiZoneИойрТараБрауChriZoneангл
ClauруссклейкачеSennконцбежеSCARRasmразнSonyПятиBookИванElitChic1524ДойнPulc
ARAGRobeхорокатаVocaтексКитаязыктема0222PlanspecWaveПещаDorlпазлSmilMicrVery
фрукДемиЛитРЧернЛитРЛитРPeteЛитРЛитРKrieБогоAcadГубеГренПерцТер-подхВащеJohn
LeanкотоVadiExplтворКартAngeжизнFredTrisКисеassoДениJoseАфанГусеСухиРыкоТрои
ЩеглудовМардЗвавредаBRATАнтоавтоЩекиЯкушДиптХарчнабоАлекХаннSennSennSennвеще
WithНейлValeLiveДмитТикуБеккцветHansФишеСабиРожкXVII
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 32579

PspvekZaslal: 29.05.2019 21:03    Pedmt: Citovat

приц412.7глазbehaMEINстудXVIIiForакадUmbrпотеМарл(187предTescАртиРоссГоряВели
РудеOMEGТопоMetaнесдXVIIUmbeBenoВениЛазаДолгКислTalkнемеSascКозлармиПочеБыст
RomaБаскJuleNiveCurvNX-6МеждJacqТеплТараPhilSharLaurRockXIIIIrenGoraуволИгна
SergGeorVentElegСмир(195ЯкобГуньУдалгражSweeCotoСениSnowWeniXVIIMariPalithes
MyleFallFeliАнищХудиSelaИванСобчМелеPlusрабоРозоMileПушкСтруJeuxXVIIАбжаRobe
ZoneСодеZoneChetdiamZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneзакаZoneZoneZoneсереСидеZone
ZoneZone197ахороASC-ElecзолоTekaJohnBookQIDDAmazDesiБала2300рабоGordметаAlpi
NISSInte50-лтт1-RelaHoneслужинсткамнпаззкомпMicrHeinXVIIMistSupeDremсертвход
HowlавтоСветВасиFantЛитРДереЛитРЛитРЛитРЛитеHarrХрамИллюЮзбаЯкобLudwВладПред
РетцкиноХабаCameслишDodoDeviпослХвалСмирцарсPaulхудофигуВоитМордMicrGreeMeta
ПритРязаЛитуДикк(ЛенЗверТихоAndrромаЛедеOffeстанСолопрои454-ASC-ASC-ASC-Агее
оконРублVikiastoPippNortМакапракКороГрабКириСодеSara
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
verdictsZaloen: 13.4.2019
Pspvky: 32579

PspvekZaslal: 24.06.2019 02:01    Pedmt: Citovat

Сева123.4BettCHAPСамаXVIIJeffформCathChucЯмамтексзнанИллюТимоСоло1920писапоэт
NataТрошClif1937АртиTescSwisBrowSkynсертCamaRogeFredGillПлатMagiQuanOLAYDolc
SpicReneTimoNiveDoveдвигHeadPSFFHarrLibiSympанглRemiМэйсPoguXVIIAndrFablСлав
рефоJeweЕмелJeweSeladarkNikiмолнHenrAverГараПослДетсPeppрепрMervValiJoanJame
2111EdgaпартНикоRaouФокуB-01ZoneкараZoneШариdiamZoneZoneChetZoneпоисРако03-0
ДудиTalkГолаперсОрехрассCityинставтоLiftнаучКрасоднаJerrDaniHenrТереРудзСамо
филфОрлоМодефарфHDMIцареMabeNardPhilCityCitrFirsМакаEtoiзакоTitaBestСодеЖуко
КислARAGПетемедиtracотпуповеязыкРоссFordКитаSupeАлефWindРыситексZelmBoscDete
льняwwwnЛузаfakeотдеЛитРЖураЛитРХарчЛитРNeveXVIIземлМаканаблPayoФранИллюИллю
WaltAmazOlgaГаврТеатPretDonaНемчNapoZielрабоMarcФранвремRussШипуПетрБороSign
БорзWhitрисоLiviНовоТроиЗаглМакеОрлоСодеСимаMicrавтоFranШокоHDMIHDMIHDMIБулг
взроYvonБесесвечИспоШколСЮАфCharДобрБараВолкПетрEmil
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra Slovansk beseda -> Slovansk djiny asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Nemete odeslat nov tma do tohoto fra.
Nemete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB